Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto: he­li­kop­te­ri­ken­tän sijoittaminen Kivikkoon

Lähetimme 3.5.2022 toistamiseen Kivikon metsän puolesta -verkoston kanssa kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien helikopterikentän sijoittamista Kivikkoon:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Täydennämme vielä lyhyesti viimeviikkoista kannanottoamme periaatepäätöksestä, joka koskee helikopterikentän sijoittamista Kivikkoon. Asia on uudelleen esillä lautakunnan kokouksessa 3.5. (Asia/7).

Ennen periaatepäätöstä on tärkeää järjestää asukastilaisuus, jossa kerrotaan helikopterikentän lentoliikenteen ja droonikuljetuslentojen aiheuttamista todellisista ympäristöhäiriöistä asukkaille ja luonnolle. Osallistujien on saatava mahdollisuus kysellä ja keskustella. Kaupungin resurssien puute ei voi olla este tilaisuuden järjestämiselle, koska helikopteriliikenne haittaisi ihmisten jokapäiväistä elämää lasten ulkoleikeistä ja vanhusten ulkoilusta muuhun pihojen ja viheralueiden käyttöön.

Hankkeen edellisessä vaiheessa ilmeni, että parhaiten melu saadaan selville, kun tehdään koelentoja sellaisilla koneilla, joille kenttää suunnitellaan, ja samalla mitataan melun voimakkuutta maanpinnalla. Melua kannattaa mitata ennen periaatepäätöksen tekemistä ja asukastilaisuutta myös Vanhankaupunginlahden Natura-alueilla, muilla Viikin luonnonsuojelualueilla sekä linnuston suoja-alueilla, joilla lentokorkeus on matalampi kuin asuinalueella. Samalla tulee selvittää droonilentojen vaikutus linnustoon.

Linkkejä muutamiin artikkeleihin: 
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/04/tern-bird-eggs-abandoned-drone
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/01/theyre-territorial-can-birds-and-drones-coexist

Lautakunnalle viime viikolla 25.4. lähettämämme kannanotto:
https://staging.sll.fi/helsinki/2022/04/26/kannanotto-helikopterikentan-sijoittamisesta-kivikkoon/

Helsingissä 3.5.2022

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:
Antti Halkka, puheenjohtaja
Emilia Pippola, järjestösihteeri

Kivikon metsän puolesta -verkosto:
Katariina Kaarlela
Tiina Lintunen
Merja Koskinen
Ilpo Kuronen

Lisätiedot:
Riitta Malve, hallituksen jäsen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: riittamalve(ät)gmail.com /
050 5718146