Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan lausunnosta tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le

Lähetimme 20.5.2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien lautakunnan lausuntoa tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksesta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Lautakunnan kokouksessa 24.5.2022 käsitellään asiakohtana 15 lausuntoa tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

Helsingin kaupungin aluesuunnitelmissa sekä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa ei ole Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen monivuotisen seurannan perusteella hyödynnetty riittävästi mahdollisuuksia jättää hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle vanhenevia tai muuten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsiä tai metsiköitä. Sen sijaan suunnitelmaa toisensa jälkeen ovat raskauttaneet todelliseen tarpeeseen nähden liialliset hakkuu- ja hoitoesitykset, joita on ollut mahdotonta saada osallispalautteen kautta siedettävälle tasolle.

Ongelma koskee myös niitä suunnitelmia, jotka ovat olleet valmistelussa 2021–2022. Siksi toivomme, että kaupunkiympäristölautakunta linjaa selvemmin sen, että tämä pyrkimys (”pyrkiä jättämään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle lisää vanhenevia ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita puita, metsiä ja metsiköitä”) huomioidaan paitsi luonnonhoidon linjauksen päivityksessä myös valmistelun alla olevissa suunnitelmissa sekä voimassa olevien suunnitelmien toteutuksessa.

Helsingissä 20.5.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry