Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Syksyn 1. kaavailta pidetty, aiheina mm. Kytäjän kartanokeskuksen alueen kehittäminen.

Hyvinkään kaupungin kaavoitus järjestää loppuvuonna 2019 neljä yleisölle avointa vapaamuotoista kaavailtaa, joissa keskustellaan ajankohtaisista kaavahankkeista ja muista maankäyttöön liittyvistä teemoista. Näistä etenkin Kytäjän kartanokeskuksen kaavasta on pyydetty yhdistystä antamaan lausunto!

Syksyn 1. kaavaillassa 13.8. keskusteltiin mm. seuraavista ehdotusvaiheessa olevista asemakaavoista:

  • Hyvinkäänkylän entisen kansakoulun (Puntuntie) suojelu ja muutos asumiseen
  • Kytäjän kartanokeskuksen alueen kehittäminen matkailukäyttöön ympäristö säilyttäen
  • Kenttäkadun päiväkodin ja Hämeenkadun koulun asemakaavan ajantasaistaminen ja rakennuskannan suojelu
  • Jussilankatu 2 ja 4, kerrosluvun muutos lisärakentamisen mahdollistamiseksi