Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys seuraa tarkasti Vantaanjoen tilaa. Kevättulvien ja runsaiden sateiden aikana jätevesiä juoksutetaan puhdistamoiden ohi suoraan Vantaaseen. Aloitteessamme kaupungille esitimme sekaviemäreistä luopumista ja tasausaltaiden rakentamista, jotta jätevesien ohijuoksutus loppuisi.

Olemme myös ottaneet kantaa kaupungin metsien hakkuisiin. Kaupunkilaisten suosimien lähimetsien paljaaksi hakkuista pitää luopua ja siirtyä puistometsänhoidollisiin menetelmiin. Tähdennämme myös Vantaan varren rantapuuston ja pensaikon säästämistä.

Otamme kantaa myös kaavoitukseen. Hyvinkäällä on ollut käynnissä isompi osayleiskaavan tarkistus, johon ympäristönsuojeluyhdistys ottaa kantaa ja tiedottaa suunnitelmien edistymisestä. Uusimpina aiheina Sveitsin-Härkävehmaan kaavoitus sekä Kytäjän kartanon alueen kaavamuutokset (näistäkin tietoa tällä sivulla kunhan saamme kotisivujen päivitysprosessin loppuun).

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia säilytettävistä luontokohteista.

Lue lisää kannanotoistamme.

Lausunnot ja kannanotot ennen 15.5.2019 löytyvät vanhoilta sivuiltamme.

Antamiamme lausuntoja:

Lausunto Hyvinkään kaupungille Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavaehdotuksesta, 2.3.2018

Lausunto Hyvinkään kaupungille Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavasuunnitelmasta, 18.8.2017

Lausunto Uudenmaan liitolle vaihemaakuntakaavasta, 9.12.2016 (PDF)

Kannanotto Sveitsin-Härkävehmaan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 16.9.2016 (PDF)

Lausunto Palopuron osayleiskaavan rakennemalleista, 2.9.2016 (PDF)

Muistutus Morenia Oy:n maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksista Karjulamminvuoren alueelle, 8.8.2016 (PDF)

Vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvasta Vantaanniemessä, 1.8.2016 (PDF)

Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vantaanniemen ympäristölupa-asiassa, 16.5.2016 (PDF)

Muistutus asemakaavan muutosehdotuksesta Sahanmäessä (Lentokentänsuo), 13.5.2016 (PDF)

Kannanotto Sveitsin-Härkävehmaan alueen maankäytön kehittämissuunnitelmaluonnokseen, 10.5.2016 (PDF)

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 10.5.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kannanotto Sveitsinpuiston rakennussuunnitelmista, 12.4.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto Kruununpuiston asemakaavamuutoksen luonnoksesta, 29.3.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kannanotto Kytäjärven Keimonniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 10.2.2016 (PDF)

 

Toiminta

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys (Hyysy) seuraa aktiivisesti Hyvinkään alueen ja lähiympäristön rakennetun sekä luonnonympäristön…

Lue lisää

Retket

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen retket ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.

Lue lisää