Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Hyvinkään ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­yh­dis­tys tiedottaa  Maailman ym­pä­ris­tö­päi­vä­nä 5.6.2021

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys on viettänyt Maailman ympäristöpäivää 5.6. jo lähes 20 vuotta.
Vuonna 2021 vietämme ympäristöpäivää Usmissa La 5.6. klo 10 alkaen  perinteisellä ympäristönsuojeluyhdistyksen ympäristöpalkinnon jakamisella Usmintie 159 pihalla.
Maailman ympäristöpäivän 2021 teema on
Ekosysteemin palauttaminen luonnontilaan
Ympäristönsuojeluyhdistyksen ympäristöpalkinnot 2021 jaetaan metsänsuojelijoille
Tilaisuus alkaa kunniakirjojen jakamisella yksityisille maanomistajille, jotka ovat suojelleet METSO-arvoisia metsiä viimeisen 10 vuoden aikana Kytäjällä ja Usmissa (ELY-päätös). Uusin päätös on Kaukasista. Kunniakirjan saa 14 kiinteistön omistajaa, metsänsuojelun edistäjää.
Yksityisten ihmisten metsiensuojelu on entistä tärkeämpää juuri Kytäjällä ja Usmissa. Kaupunki ei ole suojellut yksityisiin suojelalueisiin rajoittuvaa METSO-arvoista metsää Usminkalliolla. Kytäjällä hakataan jopa Natura-alueella niin, että Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on 2.6.2021 vireillepannut keskeytyspyynnön ELY-keskukselle Kytäjän hakkuisiin.
https://staging.sll.fi/uusimaa/  > Tapahtumat linkin kautta löytyy tietoa myös ympäristöpäivän ohjelmasta.
Reilut puolituntia kestävän ympäristöpalkintojen jakotilaisuuden jälkeen on halukkaille lyhyt n.1 km:n kävelyretki Paarijoen kanjoniin. Metsien lisäksi erikoiskohteena on  Paalijoki. Rinteessä on Teron Paalijoen mökki. Siellä on tarjolla haukattavaa (makkaran paistoa) ja juotavaa sekä keskustelu jatkuu.
Viereiselle kalliolle voi kiivetä ihailemaan Paarijoen kanjonin ja Jahnukaisen suojellun metsän yli kohoavaa komeaa Usminkallion jyrkännettä. (Usminkalliolle ei siis kiivetä)
Oppaina ovat Yrjö Ala-Paavola ja Tero Malinen. Mukana retkellä on myös Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Riika Raunisalo.
Tervetuloa!