Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Inkoon-Siuntion yhdistys

Inkoo-Siuntio
Navigaatio päälle/pois

2018

Mielipide Rövassin ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Mielipide Kälkön ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitlemasta

Lausunto Inkoonrannan asemakaavamuutosehdotuksesta

Vastaselitys Prästgårdenin poikkeamislupaan

lausunto Marsuddenin kaavaesityksestä (1)

Lausunto Störsvikin tulotien alueen asemakaavaehdotuksesta 24.01.2018.

Lausunto paloaseman tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

2017

Pikkalan louhimon maa-ainesten ottoluvan jatkoaikahakemus

Muistutus Inkoon manneralueiden osayleiskaavaehdotuksesta

Lausunto_Störsvikin tulotien alueen asemakaavaehdotuksesta

Lausunto Marsuddenin alueen yleiskaavan muutosluonnoksesta

Lausunto Virkkulan seniorikylän asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä Palonummen alueen asemakaavan muutosluonnoksesta 6.9.2017

Lausunto Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueen kehittämisestä

Muistutus Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy:n hakemuksesta
jätevedenpuhdistamon toiminnan muuttamiseksi 12.11.207

Lausunto InkooShipping Oy Ab:n Inkoon sataman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 21.8.2017

Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n_luonnoksesta

Lausunto Inkoon Ängön kaavamuutosehdotuksesta (OAS) 

 

2016

Mielipide Siuntion Myllykylän louhoksen ympäristölupahakemuksesta 23.9.2016

 

2015

Lausunto Porkkalan kansallispuisto

Balticconnector-hanke, yhteysviranomaisen lausunto

 

2014

Inkoon lähijunaliikennettä ei saa lopettaa

HINKU-aloite Inkoon kunnalle

HINKU-Initiativ till Ingå kommun

 

2013

Lausunto Inkoon yleiskaavaehdotuksesta

Lausunto LNG-terminaalihankkeen YVAsta

 

2012

Ingarskila

2011

Kopparnäs