Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Inkoon-Siuntion yhdistys

Inkoo-Siuntio
Navigaatio päälle/pois

2017

08.10. klo 17:00 Luolaretki

Oikea luola! Kymmenkunta metriä pitkä ja neljä metriä leveä Grönkullagrottan-Ugnskleven -nimellä kutsuttu luola löytyy Siuntiosta. Suomesta tunnetaan n. 300 luolaa. Suurin osa on muodostunut kalliosiirtymien  kautta tai onkaloita on  syntynyt kallioiden lohjetessa. Jotkut luolista ovat muodostuneet veden virratessa kallion läpi. Grönkullagrottan on paineen vaikutuksesta sulassa kivimassassa syntynyt onkalo, jonka sisäpinta on vähitellen saanut kiderakenteen.

Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys järjestää sunnuntaina 8.10 iltaretken luolalle. Kokoontuminen klo 17 paikoitusalueella apteekin edessä, Siuntiont 504, josta jatketaan kimppakyydein. Kävelymatkaa tulee yhteensä n. 3 km. Mukaan taskulamppu tai lyhty, vähän evästä,  jos haluaa ja säänmukainen vaatetus. Lisätietoja Karin p 040 7767944.

08.10. kl. 17:00 Grottutfärd

En riktig grotta! Ungefär tio meter djup och fyra meter bred. Grottan finns i Sjundeå och kallas Grönkullagrottan – Ugnskleven. De flesta grottorna i vårt land har bildats genom förskjutningar i berget eller genom att berget rasat och det på det sättet uppkommit håligheter. Några genom att vatten strömmat genom berget. Grönkullagrottan är en hålighet i som bildats djupt inne i berget och där insidan småningom fått en kristallin struktur. Grottan har använts bl.a. Som flyktgrotta.

Ingå-Sjundeå Miljöförening anordnar en kvällsutfärd till Grönkullagrottan söndagen den 8.10. Samling på parkeringsplatsen utanför apoteket Sjundeåvägen 504, kl. 17.  Sedan samåker vi vidare.  Till fots blir det att gå sammanlagt ungefär 3 km.

En ficklampa eller lykta är bra att ha. Klädsel enligt väder. Något smått att äta vid grottan kan man gärna ta med sej.

För mer information:  Karin 040 7767944

Talvehtivia pohjanlepakoita, Eeva-Maria Kyheröinen.

Talvehtivia pohjanlepakoita, Eeva-Maria Kyheröinen.

22.9. klo 18:30 Lepakot tutuiksi

Lepakoiden salaperäiseen maailmaan tutustutaan  Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa  perjantaina 22.9 . Helsingin yliopiston tutkija  Eeva-Maria Kyheröinen kertoo lepakoiden elintavoista, levinneisyydestä ja omista tutkimuksistaan, joiden havaintoja on tehty osittain myös Siuntiossa. Auringon laskun jälkeen  tarkkaillaan lepakoiden ääntelyä tunnistavan detektorin avulla, mitä syksyillassa mahdollisesti lentelee.

Lepakot ovat maailman ainoita lentäviä nisäkkäitä.  Suomesta on tunnistettu 13 lepakkolajia, joista viisi on yleisiä. Lepakoiden määrästä ja esim. muuttoreiteistä ja talvisista horrostuspaikoista tiedetään kuitenkin toistaiseksi vain vähän.

Maksuton ja kaikille avoin tilaisuus alkaa klo 18:30,  Åvikhemmet (Naturskolan Uttern) , Läntinen Kuninkaansilta 52. Säänmukainen vaatetus, puolet ajasta ollaan ulkona Siuntionjoen rannoilla.

Lisätietoja: pia.virta (A) iki.fi

22.9. klockan 18:30 Vill du veta mer om fladdermöss

Vi bekantar oss med Fladdermössens hemlighetsfulla liv den 22.9 vid ett tillfälle som  arrangeras av Ingå- Sjundeå miljöförening. Eeva-Maria Kyheröinen, forskare vid Helsingfors universitet, berättar om fladdermössens levnadsvanor, deras förekomst och om sin egen forskning där en del av observationerna också gjorts i Sjundeå. Efter solnedgången observerar  vi med hjälp av en ljuddetektor vilka flädermöss  som eventuellt flyger omkring under höstkvällen.

Fladdermössen är världens enda flygande däggdjur. I Fnland har det hittats 13 fladdermössarter, fem av dem är vanligt förekommande. Man vet trots allt tillsvidare endast litet om fladdermössens antal deras flyttrutter och övervintringsplatser.

Vi börjar kl. 18.30 platsen är Åvikhemmet (Naturskolan Uttern), Västra Kungsbron 52. Kläder enligt väder, vi är ute vid Åstranden under hälften av tiden. Tillfället är gratis och öppet för alla.

10.9.2017 klo 10.00 Kääpäretki Limbergin metsään Virkkalaan

Kokoontuminen Hanko-Hyvinkään tien risteyksessä Virkkalan St1-bensa-aseman pihalla klo 9.45
mistä jatkamme kimppakyydein Iso-Teutarin kylään.

Limbergin metsäksi kutsuttu alue Virkkalassa on Luonnonperintösäätiön ensimmäinen suojelukohde Uudellamaalla.

Kääpäretken oppaana toimii tutkija Reijo Penttilä Luonnonvarakeskuksesta. Hän tuntee Suomen kääpälajiston erittäin hyvin ja on tutkimuksissaan selvittänyt esimerkiksi metsätalouden, metsäpalojen ja vanhojen metsien pirstoutumisen ja vähenemisen vaikutusta kääpälajiston monimuotoisuuteen. Limbergin metsän kääpälajistoon hän on tutustunut v. 2015 tekemässään inventoinnissa, jossa hän selvitti siellä esiintyvää uhanalaista ja muutakin kääpälajistoa.

Käävät ovat tärkein puuainesta lahottava eliöryhmä. Valtaosa käävistä on saprofyyttejä eli kuollutta puuainesta lahottavia lajeja jotka huolehtivat orgaanisen aineksen kierrättämisestä muiden eliöiden, kuten puuntaimien, käytettäväksi. Lisäksi kääpien lahottamat puut toimivat pesä- ja suojapaikkoina monille eliöille kuten linnuille ja kääpien rihmastot ja itiöemät ovat tärkeää ravintoa esimerkiksi uhanalaisille hyönteisille. Taloudellisia tappioita aiheuttavia elävien puiden lahottajia käävissä on melko vähän, tärkeimpänä niistä mainittakoon juurikääpä. Suomesta tunnetaan tällä hetkellä n. 250 kääpälajia joista hyvin suuri osa (n. 40 %) on luokiteltu joko uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi lajeiksi. Kääpälajien uhanalaisuuden tärkeimpiä syitä ovat vanhojen, luonnontilaisten tai sen kaltaisten metsien vähäisyys etenkin Etelä-Suomessa sekä lahopuiden vähäisyys talousmetsissä.

Limbergin metsässä oleviin kuusimaapuihin (yhteensä 67 kpl) istutettiin vuonna 2008 kokeiluluontoisesti 7 uhanalaisen kääpälajin puutappeihin viljeltyjä rihmastoja. Vuonna 2015 Reijo Penttilän tekemässä kääpäinventoinnissa löydettiin viiden Limbergiin istutetun uhanalaisen kääpälajin itiöemiä yhteensä kymmenestä istutetusta kuusimaapuusta. Parhaiten uusia itiöemiä oli tehnyt silmälläpidettävä rusokantokääpä, jota löytyi viidestä istutetusta maapuusta. Istutettujen puiden inventoinnin yhteydessä selvitettiin muutenkin alueella esiintyvää uhanalaista kääpälajistoa ja yhteensä Limbergistä on nyt löytynyt 10 uhanalaista tai silmälläpidettävää kääväkäslajia.
Nyt on tilaisuus kuulla asiantuntijaa ja kysyä käävistä. Retken erikoisteemana ovat käävät, mutta varmasti metsässä on sieniäkin!

Metsään johtaa melko helppokulkuinen tie, mutta soistuvat alueet, kierreltävät tuulenkaadot ja kiivettävät kallionrinteet tuovat oman haasteensa kulkemiseen. Sateen ja punkkien varalle kannattaa varustautua ainakin kumisaappain. Retki sopii kaikenikäisille samoajille. Ota omat eväät mukaan, pidämme tauon noin puolimatkassa retkeä.

Voit tutustua alueeseen netissä http://www.luonnonperintosaatio.fi/suojelualueet/uusimaa

Jättipalsamikasvusto. © Terhi Ryttäri / SYKE

Jättipalsamitalkoot Siuntion Sågarsforssilla 24.8.

Tule poimimaan kukkia paratiisiin, nauttimaan ulkoilusta ja yhdessä tekemisestä!

Järjestämme taas jättipalsamitalkoot Sågarsforssin koskella (Myllykyläntie 160 viereinen vanha mylly) torstaina 24.8. klo 18-20.

Jättipalsami on haitallinen vieraslaji, joka vaarantaa alkuperäisen kasvuston ja eläimistön olemassaolon. Yksivuotisena kasvina se rannoille levitessään jättää ne syksyllä paljaiksi. Rannat altistuvat eroosiolle, jolloin maa-aines mm. pilaa kutusoraikot.

Jättipalsamin kitkeminen on helppoa ja se lähtee maasta juurineen pienellä nykäisyllä kumartelematta. Hanskat, saappaat tai jopa kahluusaappaat voivat kuitenkin joen ympäristössä olla tarpeen. Talkoot järjestää Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Lisätietoja Pia Virta 040 756 32 41.

Jättebalsamintalko den 24.8 vid Sågarsfors i Sjundeå

Vill du plocka blommor i ett paradis, njuta av utomhuslivet och göra  någonting nyttigt?

Välkommen med på talko, för att bekämpa “trädgårdsrymlingen” jättebalsamin, torsdagen 24.8 klockan 18-20 vid Sågarfors i Sjundeå (Kvarnbyvägen 160).

Jättebalsaminen är en invasiv art  som är skadlig för Finland’s ursprungliga växter och djur.  Den är ettårig och stränderna hotas av erosion då den lämnar marken bar.  Erosionen gör till exempel att öringarnas lekbottnar, som består av grus, slammar igen.

Det är lätt at röja jättebalsaminer man behöver inte ens böja sej.  Handskar, gummistövlar eller till och med vadarbyxor är bra att ha .

Efter arbetet kaffeservering .

Tilläggsinformation Pia Virta 040 756 32 41

Villiyrttien keräilyä su 23.7 Limpanpuun ekokylässä Siuntiossa

Tervetuloa tutustumaan villiyrttien maailmaan sunnuntaina 23.7. klo 11:00 Limpanpuun ekokylän niityille Pohjois-Siuntioon. Villiyrttiterapeutti Hanna Ojanen (http://www.luovapolku.fi) opastaa meitä villiyrttien maailmaan. Mitä rikkakasveja voikaan syödä? Minkälaisia vaikutuksia eri kasveilla on terveyteemme ja hyvinvointiimme? Miten niitä voi käyttää ja säilöä? Mistä niitä voi kerätä, minkälaisia määriä ja kenen luvalla?

Retki kestää parisen tuntia. Kävelemme hiljakseen heinikkoisessakin maastossa ja maistelemme tilaisuuden lopuksi Hannan valmistamaa yrttiteetä.  Tilaisuuden jälkeen halukkaat voivat tutustua myös ekokylän savirakennuksiin.

Tilaisuuden järjestää Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys ry (https://staging.sll.fi/uusimaa/inkoo-siuntio) ja tilaisuus on maksuton. Mukaan kannattaa ottaa oma kori, paperipusseja ja sakset, jos kasveja haluaa kerätä kotiin viemiseksi. Kokoontumispaikkana  Annilantie 266, Siuntio. Lisätietoja 040 756 32 41 (Pia).

Vildörtspromenad den 23.7 i Limpanpuu eko-by i norra Sjundeå

Välkommen med på en vildörtspromenad söndagen 23.7 klockan 11:00 på ängarna i Limpanpuu eko-by. Vildörtsterapeuten Hanna Ojanen (http://www.luovapolku.fi) för oss till de vilda örternas och ogräsens värld. Vilka vilda örter kan ätas? Hur påverkar olika växter vår hälsa och vårt välmående? Var kan man plocka dem, hur mycket och vilka tillstånd behöver man? Hur kan de användas och konserveras?

Den ungefär två kilometer långa promenaden tar ett par timmar och går delvis genom högt gräs. Till sist får vi smaka på Hannas örtte och om man vill, kan man också bekanta sej med lerhusen som byggts i byn.

Ingå-Sjundeå Miljörörening rf ordnar evenemanget och deltagandet är gratis. Det är bra att ha en korg, papperspåsar och sax med om du vill plocka vilda örter med dej hem.  Vi samlas vid Andbyvägen 266, Sjundeå. Tilläggsinformation 040 756 32 41 (Pia).

Heinäkuista yrttisatoa, Hanna Ojanen.

Kuva: Heinäkuista yrttisatoa. Hanna Ojanen

 

17.6.2017 Retki Inkoon Ingarskila-joelle

Luonnonkukkien päivälle osuva retki suuntautuu Ingarskila-joelle, jossa tutustumme sekä jokivarren arvokkaaseen kulttuurihistoriaan että upeaan luontoon.

Tänä vuonna Luonnonkukkien päivää vietetään poikkeuksellisesti jo lauantaina 17.6.2017. Yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivän tavoitteena on kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten luontokokemusten tarjoaminen mahdollisimman monelle.
Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys vie retkelle tutustumaan Ingarskilajokeen, sen luontoon ja historiaan – ja tietenkin etsimme ja tunnistamme Luonnonpäivän kukkia. Vuonna 2017 teemalajeja on seitsemän, eli kokonainen kukkakimppu: metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, heinätähtimö, ojakellukka, harakankello, nurmitädyke ja hiirenvirna!
Kokoonnumme Rannikkotien eli valtatie 51:n ja Ingarskilantien risteyksessä klo 10. Ajamme kimppakyydein siitä eteenpäin halki Rådkilan ja Ingarskilan kylien Ingarskilan myllylle. Matkalla voimme ihailla vanhaa viljelysmaisemaa ja seurailla joen polveilua peltojen lomassa.
Myllyllä jalkaudumme joen äärelle ja kuulemme jokiluonnon sekä taimenen nykytilasta. Jokitöyräillä tunnistamme kasveja, toivottavasti perhosia ja korentojakin ja kuuntelemme lintujen konserttia. Myllyn nykyinen omistaja, Mikael Moberg esittelee meille myllyn ja kertoo sen historiasta. Tarjolla on myös myllykahvit.
Pukeudu sään mukaan ja ota mukaasi evästä oman maun mukaan!
Retkelle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon; lisätietoja tarvittaessa antaa Vappu Heikkinen p.050 5891015.

 Holkenin kierrätyspäivä

27.5.2017 Kierrätyspäivä Holkenissa

Siivoa nurkkasi ja tuo tavarasi huutokaupparuhtinaan myytäväksi Holkenin kirppistapahtumaan. Paikalla muusikko Veli-Matti Kunnari, jonka kanssa tehdään purkkisoittimia, joiilla lyödään rytmiä RosKabaree- esityksessä. Biologi-taiteilija Johanna Kolehmainen ja linnunpelätit, luovaa hulluutta! Kaikki mukaan vuoden hauskimpaan tapahtumaan!

 

22.4.2017 Linturetki Inkoon Kopparnäsiin / Fågelexkursion till Kopparnäs

Kuva: Harju

Kopparnäs pullistelee muuttolintuja – tule mukaan retkelle

Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys järjestää jälleen perinteisen linturetkensä Inkoon Kopparnäsiin (Kopparnäsintie 428 10160 Degerby). Retkelle lähdetään lauantaina 22.4. kello 6 aamulla. Kokoontuminen on Kopparnäsin kievarin pysäköintipaikalla, mistä lähdetään eteenpäin kohti Kopparnäsin lintutornia ja Klobbackan niemeä.

Retken vetäjänä toimii Lohjan Hakki-lintuyhdistyksen asiantuntija Esa Aaltonen.

– Täällä eteläisimmässä Suomessa on nyt erittäin hyvä tilanne lintujen suhteen. Lämpiminä päivinä on tullut paljon muuttolintuja etelästä, mutta pohjoisemmassa on vielä lunta ja järvet jäässä, joten linnut ovat jääneet tänne pyörimään, Aaltonen kertoo. Suomeen on tullut varsinkin suuria muuttolintuja, kuten joutsenia, kurkia ja hanhia. Retken aikaan voisi olettaa, että kuovien muutto on käynnissä, Aaltonen miettii.

Retki on maksuton, eikä edellytä ilmoittautumista. Retki kestää kolmisen tuntia. Mukaan pientä evästä ja lämmintä vaatetta. Lapset ovat tervetulleita.

Lisätietoja Esa aaltoselta: puh. 0500-961887

Massor av flyttfåglar i Kopparnäs – kom med på exkursion

Ingå-Sjundeå miljöförening anordnar igen sin traditionella fågelexkursion till Kopparnäs i Ingå (Kopparnäsvägen 248 10160 Degerby). Vi far på utfärd lördagen den 22.4 kl. 6 på morgonen. Vi samlas på parkeringsplatsen vid Kopparnäs gästgiveri, därifrån beger vi oss vidare till Kopparnäs fågeltorn och Klobbacka udden.

Vår guide är Esa Aaltonen sakkunnig från föreningen Lohjan Hakki.

Här i de sydligaste delarna av Finland är fågelsituationen nu mycket bra. Under varma dagar har det kommit massor med flyttfåglar söderifrån, men längre norrut ligger snön ännu kvar och sjöarna är frusna så fåglarna har fått stanna upp här, berättar Aaltonen. I synnerhet stora flyttfåglar som svanar, tranor och gäss har det kommit till Finland. Man kunde anta att spovarnas flyttning är på gång under utfärdsmorgonen, funderar Aaltonen.

Exkursionen är gratis och ingen förhandsanmälan behövs. Exkursionen tar ca. tre timmar. Varma kläder och något smått ätbart är bra att ha. Barn är välkomna med.

Tilläggsinformation ger Esa Aaltonen tel. 0500- 961887

2.4.2017 Siuntion kierrätyspäivä klo 10-13

Ympäristöyhdistys osallistuu Aleksis Kiven koululla järjestettävään kierrätyspäivään miniroskisten tuunauspajalla. Kierrätystapahtumassa on lisäksi mm. fillarien keväthuoltoa, kirpputorimyyntiä, lähiruokaa ja kierrätyspajoja.

Su 26.3.2017 klo 16.00 Ekologiset jätevesi- ja käymäläratkaisutJätevesiasetus

Paikka: Inkoon Degerby, Furuborgin nuorisoseurantalo (Furuborginkuja 4).

Tule kuuntelemaan ajankohtaista tietoa haja-asutuksen jätevesiasetuksesta ja erilaisista ekologisista käymälä- ja jätevesiratkaisuista. Asiantuntija Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä vastaa mielellään myös yleisöä askarruttaviin kysymyksiin. Tilaisuudessa on tarjolla Huussi ry:n materiaalia kuivakäymäläratkaisuista, jotka sopivat etenkin rannalla ja saaristossa sijaitseviin kiinteistöihin – ja jopa sisävessaksi ympärivuotiseen asumiseen! Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

     > Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistyksen vuosikokous

pidetään yleisötilaisuuden jälkeen samassa paikassa. Kaikki
ympäristöyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita
vuosikokoukseen!

 

17.3.2017 Pöllöretki  Inkoossa ja Siuntiossa

Uggle exkursion i Sjundeå och Ingå

Lehtopöllö /Lasse J LaineKokoonnumme ensin klo 19.00 Fanjunkarsiin Siuntiossa kuulemaan esitystä pöllöistä ja niiden elintavoista. Sen jälkeen lähdemme maastoon etsimään ja kuuntelemaan pöllöjä. Ajamme ensin kohti Virkkalaa, sitten Flytintielle, siitä Hästbölen suuntaan, sieltä Vassbölen ja Djupträskin kautta Flytille, lopuksi Malimin ja Svartbäckin kautta takaisin. Pöllötakuuta reitille ei voi antaa, kelikin ratkaisee. Aiempina vuosina näillä alueilla on kuultu ainakin huuhkaja, helmipöllö, lehtopöllö ja sarvipöllö. Pöllöt huhuilevat tähän aikaan vuodesta puolustaakseen reviiriänsä, kutsuakseen uusia kumppaneita tai kommunikoidakseen valitun partnerinsa kanssa. Huhuilujakson lopuksi pöllöjen pesintä alkaa aikaisin keväällä.

Retken vetäjä on Esa Aaltonen.
Retki kestänee noin 2 tuntia, lämmin vaatetus välttämätön, eväät vapaaehtoiset.
Tervetuloa mukaan!

Vi samlas först kl 19.00 i Fanjunkars i Sjundeå att lyssna en presentation om ugglor. Sedan kör vi mot Virkby, Flyth och Hästböle och till Vassböle och Djupträsk och till sist via Malim och Svartbäck tillbaka. Man kan inte ge en garanti, men under tidigare åren har man hört åtminstone kattuggla, pärluggla, hornuggla och berguv. Ugglorna hoar den här tiden för att försvara sitt revir, locka partners och/eller kommunicera med sin partner och hoandet är således en förberedelse inför häckningen som börjar efter några veckor.

Som guide fungerar Esa Aaltonen från Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki.
Utflykten varar cirka 2 timmar. Tag med varma kläder och kanske även någonting att äta eller dricka. Välkommen med!

Lisätietoja antaa Vappu Heikkinen p.050 – 589 1015  –  Kuva: Lehtopöllö päivällä /Lasse J Laine

 

Tapahtumat

Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys järjestää kaikille avoimia luontoretkiä, joiden tarkoituksena on tutustua lähiympäristömme arvokkaisiin,…

Lue lisää