Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Jälleen turvesoilla rikottiin ym­pä­ris­tö­lu­paa: Rekisuo

Oja turvesuolta. Juhani Paavola

Turpeenkaivuualueille ympäristöluvissa määriteltyjä kuormitusrajoja ei saa ylittää eikä rajojen vesittämistä tule hyväksyä. K-S Ekoturve oy on rikkonut useita vuosia ympäristölupaa Rekisuon turpeenkaivuualueellaan Multialla, Jämsän reitillä. Yhtiö hakee uutta ympäristölupaa, joka vesittäsi nykyluvan fosforinpidätystavoitteita.

Keski-Suomessa on vireillä tai jätetty jo kymmenkunta muutoshakemusta turpeenkaivuualueiden ympäristölupien löysentämiseksi, koska yhtiöt eivät ole saavuttaneet ympäristölupaehtojen vaatimuksia. Tämä siitä huolimatta, että yhtiöt ovat julkisuudessa väittäneet noudattavansa ympäristölupaehtoja (esim. https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti/tarkkailuraportit)

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi muistutti toiminnanharjoittajan Rekisuota koskevasta hakemuksesta 14.11.2018. Vesienhoidossa asetettujen tilatavoitteiden yllä pitämiseksi on tärkeää, että pintavalutuskenttä myös Rekisuolla toimii vähintään nykyisessä ympäristöluvassa määritellyllä tavalla.

Suot ovat sekä hiilinielu, että hiilivarasto. Rekisuon luonnonhiilivaraston polttaminen kokonaan aiheuttaisi yhteensä arviolta noin 270 000 tonnin hiilidioksidipäästön (ekv.), siis lähes 160 tonnin päästön jokaista Multian kunnan asukasta kohden laskettuna, tai noin tonnin päästöä jokaista keskisuomalaista kohden laskettuna juuri näinä vuosikymmeninä, kun ilmaston muuttamiseen olisi puututtava mitä tiukimmin.

Turpeen poltto maakunnassa aiheuttaa jokaista keskisuomalaista kohden laskettuna noin 2,5 tonnin ilmastopäästön vuodessa.

Muistutukseen