Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Moottoriliikenne on merkittävien hyötyjen ohella suurin ympäristöongelma Suomessa. Turvattomuus, melu ja pöly muiden muassa lisääntyneiden ajokilometrien ja ylinopeuksien vuoksi rasittavat sekä ihmistä että muita eliölajeja myös Keski-Suomessa.

Juhani Paavola

Esimerkiksi kävely ja pyöräily eivät aiheuta haittoja juuri lainkaan, päinvastoin ne tuottavat suuret hyödyt, myös terveyshyödyt.

Moottoriliikenteen, etenkin yksityisen-, haitta-hyöty -tase on rajusti heikompi etenkin asutuskeskuksissa muiden muassa vaatimansa valtavan, muita toimintoja rajoittavan tilan ja kustannusten, ja aiheuttamansa melun, turvattomuuden, ilmastonmuuttamisen ja ilmansaasteiden vuoksi. Moottoriliikenne on suurin yksittäinen mikromuovin lähde (Norjan ympäristöministeriö). Toisaalta esimerkiksi vilkasliikenteisten teiden varsien marjat on paras jättää syömättä -alueelle on kertynyt ja kertyy mm. raskasmetalleja. Asfalttipölystä ja pakokaasuista kasveihin kertyy mm. polyaromaattisia hiilivetyjä. Mitä vilkkaampi tie, sitä leveämpi turvavyöhyke kannattaa pitää, alkaen muutamista kymmenistä metreistä.

Yksityinen moottoriliikenne, etenkin polttomoottoriliikenne, on suurin yksittäinen ympäristö- ja luonnonsuojeluongelmien aiheuttaja taajamissa ja niiden läheisyydessä, ja merkittävin haitta ja vaara muulle liikenteelle. Autojen ajokilometrien määrä Suomessa on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1980, ja autojen määrä kasvanut vuoteen 2018 noin 30 000:lla vuodessa. Myös autojen moninaisista päästöistä hiilidioksidipäästöt ovat noin kaksinkertaistuneet.  Sähköautoja on alle 10 000, siis vähemmän kuin sähköpolkupyöriä. Sähköautojen lukumäärä myös lisääntyy Suomessa hitaammin kuin muiden autojen tai sähköpolkupyörien.

Moottoriliikenne aiheuttaa vuosittain mm. luokaa ainakin 5 miljoonan linnun kuoleman, paitsi törmäämällä, myös aiheuttamallaan melulla joka lisää lintujen kuolleisuutta peittämällä varoitusääniä. Moottoriliikenteen tappamien nisäkkäiden, matelijoiden ja sammakoiden määrä ylittää myös miljoonan joka vuosi Suomessa.

Eläinten liikennekuolleisuudesta Suomessa (Tiehallinto 2002)

Eräs autojen tappamista oravista alueella, jossa on nopeusrajoitus 40 km tunnissa. Muita uhreja muutaman sadan metrin matkalla ovat olleet mm.  näätä, siilit, rusakot, sorsat ja muut linnut, kauris, kissa jne. Kuva Juhani Paavola.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laskenut 2014, että pyöräilyyn sijoitettu euro voisi tuoda kaupungille kahdeksankertaiset hyödyt, pääosin säästöinä terveydenhoitokuluissa.

Tasa-arvoiseen liikkumiseen

Jos autoilijoilla olisi samanlaisia hidasteita ja teräviäkin esteitä tiellään kuin pyöräilijöillä -kynnyksiä, autoilijoita istumassa suojatiellä, pimeitä kulmia- tai samanlaista melua ja pölyä ohjaamossa, autojen roiskeita vaatteille jne., voitaisiin puhua tasa-arvoisesta liikenteestä.

Kevyt, moottoriton liikenne on käytännössä saasteetonta ja terveyttä edistävää. Tämän ja toimivan joukkoliikenteen lisäämisestä hyötyvät kaikki – sekä ihmiset että luonto. Pyöräilyn ja kävelyn kaltaiset liikennemuodot ovatkin joukkoliikenteen ohella ainoita liikennemuotoja joiden käyttöä voidaan ja tulee kasvattaa.

Erilaisilla motorismin hupilaitteilla ajellaan maakunnassa lisääntyvästi, luvatta ja laittomasti niin toisten pihoilla kuin maastossakin, häiriten ja tuhoten sekä ihmistä että luontoa. ”Minä nyt vain vähän” -ideologia ja suvaitsemisen vaatimus motorismin haitoista kärsiviä kohtaan ilmentävät itsekästä suhtautumista ympäristöön, lapsiin ja luontoon. Esimerkiksi erään Korpilahtelaisen lasten luontoleirialueen, yksityisen pihan läpi luvatta ja kieltokylteistä huolimatta poikansa kanssa ajanut aikuinen motoristi tuohtui pysäyttämisestään ”mokomasta” kesällä 2007.

Moottoriliikenne aiheuttaa keskimäärin noin viidenneksen suomalaisten kasvihuonekaasupäästöistä

Henkilöautomatkoista lähes puolet on vapaa-ajanmatkoja. EU:n hiilidioksidipäästöistä tuottavat henkilöautot noin 12 prosenttia. Keski-Suomessa tieliikenteen ilmastopäästöt ovat noin samansuuruiset kuin turpeenpolton, 0,7 milj. tCO2e (0,7 milj. tonnia hiilidioksidiekvivalenttia), mikä on keskimäärin noin 2,5 tCO2e henkeä kohti (laskettavissa Keski-Suomen energiataseesta 2016). Moottoriliikenteen ilmastopäästöt nousivat uuteen ennätykseen vuonna 2018. Uusien teiden rakentaminen uusiin paikkoihin on eräs moottoriliikenteen eniten ympäristövaikutuksia aiheuttavista seurauksista myös maakunnassamme. Fossiiliset polttoaineet -autojen käyttämät mukaan lukien- aiheuttaa Euroopassa noin 350 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain (Raportti 3.6.2011, EASAC).

Biokaasuauto Kalmarilla Laukaassa 2003. Juhani Paavola

Takaisin luonto ja ympäristö -pääsivullemme

Luonto ja ympäristö

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi toimii yhteistyössä muiden muassa lukuisten luonto- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Aloitteistamme…

Lue lisää

Energia ja ilmastonmuutos, soidensuojelu

Keski-Suomi on soiden ja niiden luonnonhiilivarastojen tuhoamisen keskus maailmassa. Maakunnassa ilmasto on lämmennyt jo noin 2-3 astetta (Ilmatieteen…

Lue lisää

Metsiensuojelu

Metsät ovat Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen painopistealuetta Vanhojen metsien suojelu on tehokasta ilmastopolitiikkaa. Keski-Suomen maakunnan…

Lue lisää

Vesiensuojelu

Vesien lumo Vesien merkitys ihmislajin elämässä on sadevedestä lähtien myös Keski-Suomessa arkitajuntaa suurempi  -keskeinen, jättäen…

Lue lisää

Lajiensuojelu

Eliölajien lumo Luonnonsuojelupiirimme ja paikallisyhdistystemme aktiivit ovat toimineet muiden muassa liito-oravan, valkoselkätikan, suden…

Lue lisää

Ekologisesti arvokkaiden vyöhykkeiden suojelu

Ekologisesti arvokkaat vyöhykkeet ja ekologiset suuralueet Keski-Suomen maakunnassa Valtakunnallisten ohjeiden mukaan alueiden käytössä…

Lue lisää

Kulutus ja jätteet / kierrätys

Ympäristöongelmia aiheutuu niin luonnonvarojen käytöstä kuin jätteistä ja päästöistä. Nykytietämyksen mukaan ihmisen luonnosta käyttöönsä…

Lue lisää

Luonnon suojelun ja tuhoamisen välineitä

Etenkin viranomaisten tiedostoihin  Keski-Suomen ympäristöanalyysi, loppuraportti 2008 (Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6, pdf,…

Lue lisää

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai…

Lue lisää

Kaavoitus

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on ollut etenkin luonnon suojelun puolustajana mukana muiden muassa aiemman maakuntakaavan laadinnan luonnonsuojeluryhmässä…

Lue lisää

Muut luontoaiheet

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen toiminta ja kannanotot ulottuvat monille luonnonsuojelun eri osa-alueille. Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin…

Lue lisää