Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Vapo rikkoo jälleen ympäristölupaa tur­peen­kai­vuu­alu­eel­la: Pohjansuo Jämsässä

Turpeenkaivuukenttää

Tupeenkaivuualueiden ympäristölupia rikotaan yleisesti, vaikka esimerkiksi Vapo väittää noudattavansa ympäristölupaehtoja (esim. Vapon nettisivulla). Yhtiön nykyistä ympäristölupaa löysempi kuormitussuunnitelma vesistöön Pohjansuolta tai muiltakaan turpeenkaivuualueilta ei ole hyväksyttävä, toteaa Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi muistutuksessaan 17.12.2018. Vastaavan kaltaisiakaan takaportteja ympäristölupien vesittämiseen ei tule sallia. Pohjansuon turpeenkaivuualueen tuotannon jatkaminen on ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. Kun myös metsätalouden hakkuiden aiheuttamat päästöt vesistöihin lisääntyvät sekä lisääntyvien hakkuiden että ilmastonmuuttamisen seurauksena, ei ympäristöluvan vesitystä Pohjansuon pintavalutuskentän osalta tule myöntää, vaan turpeenkaivuu tulee lupaehtojen vastaisena lopettaa kokonaan.

Muistutukseen