Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Metsien eliölajien ja maakunnan lintujen uhanalaistuminen syvenee Keski-Suomessa

Valkoselkätikka sinnittelee Päijänteellä. Kuva Juhani Paavola 2017.

Suomessa äärimmäisen uhanalaisista (CR) on Keski-Suomen maakunnassa jo ainakin 35 eliölajia (lisäys vuodesta 2010 ainakin 4), erittäin uhanalaisista (EN) ainakin 88 eliölajia.

Maakunnasta hävinneitä (RE) on jo ainakin 33 eliölajia, nykytiedoin.

Äärimmäisen uhanalaisiin lajeihin (CR) kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä Suomen luonnosta. Äärimmäisen uhanalaisia maakunnassa ovat esimerkiksi suokukko ja muurahaissinisiipi. Erittäin uhanalaisiin lajeihin (EN) kohdistuu erittäin suuri uhka hävitä lähitulevaisuudesta Suomen luonnosta. Erittäin uhanalaisia maakunnassa ovat esimerkiksi huuhkaja ja järvitaimen, ja uutena jokirapu. Silmiinpistävimpiä muutoksia edelliseen uhanalaisarvioon ovat viherpeipon, varpusen, hömötiaisen ja tervapääskyn uhanalaistumiset luokkaan EN. Rakennusten, puistojen ym. lajien määrä on noussut yhdestä viiteen, lintuja.

CR + EN -lajeja yhteensä on ainakin 123, ja CR + EN + K-S RE -lajeja yhteensä ainakin 156.

Lintulajeissa erittäin uhanalaisten ja äärimmäisen uhanalaisten lajien määrä maakunnassa on yli nelinkertaistunut vuoden 2010 jälkeen.

Ensisijaisesti metsien eliölajien kokonaismäärä erittäin tai äärimmäisen uhanalaisista on edelleen noussut. Niiden osuus kokonaismäärästä on puolet (59, 48 %). Määrä on lisääntynyt ainakin kahdeksalla (16 %) vuoden 2010 jälkeen.

Selvitykseen