Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Lausuimme ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mis­ta vuosille 2022-2027

Kintauden Kuolionsaari Petäjävedellä. Kuva: Kospo75, Wikimedia Commons

Keski-Suomen piiri lausui 13.5. 2021 ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2022-2027 sekä taustadokumenttina toimivasta ehdotuksesta vesienhoidon toimenpideohjelmaksi Keski-Suomessa. Nämä alueen ELY-keskusten tuottamat raportit ovat kattava, yhteensä yli 300 sivun pituinen tietopaketti Kymijoen-Suomenlahden vesistöjen tilasta ja suunnitelluista toimenpiteistä Keski-Suomessa ja muualla alueella.

Totesimme lausunnossa, että vesistöjen tilanne on esitetty monipuolisesti ja ongelmakohdat on tunnistettu hyvin. Haasteena on kuitenkin toimenpiteiden vapaaehtoisuus monilla sektoreilla ja resurssien puute. Edellisillä kahdella vesienhoitokaudella tavoitteita vesien tilan parantamisen suhteen on monin paikoin lykätty tuleviin vuosiin. Tarvitaankin tiukempia toimenpiteitä ja lisää resursseja, jotta kaikkien vesien ekologinen tila olisi EU:n laajuisen tavoitteen mukaisesti hyvä vuoteen 2027 mennessä.

Painotimme lausunnossamme erityisesti metsätalouden merkitystä Keski-Suomen vesistöjen kannalta, ja totesimme, että metsätaloudelle esitetyt toimenpiteet ovat sen vesistövaikutuksiin nähden vaatimattomia. Esitimme, että kunnostusojituksista tulisi luopua ja jatkuvaan kasvatukseen siirtyä enenevässä määrin niin vesistöjen, ilmastovaikutusten kuin monimuotoisuudenkin takia. Kiinnitimme huomiota myös maatalouden tuottamaan merkittävään ravinnekuormaan, ja sektorin kuormitukseen nähden heikkoihin toimenpiteisiin. Suojavyöhykkeet, talviaikaisen eroosion torjunta ja ravinteiden käytön hallinta tulisi tuoda vahvasti koko maatalousektorille. Käsittelimme lausunnossamme lisäksi turpeenkaivuun vesistövaikutuksia, Nenäinniemen puhdistamon päästöjä Päijänteeseen sekä Kuhankoskeen rakennettavan uuden pienvoimalan vaikutuksia vaelluskaloihin ja muuhun vesieliöstöön. 

Lausuntoon tästä