Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Keski-Suomessa on tilaa myös karhuille ja ilveksille.


Näiden petojen ihmiselle aiheuttamat vahingot ovat Keski-Suomessa vähäisiä vaikkapa hirven aiheuttamiin vahinkoihin verrattuna. Esimerkiksi vuonna 2005 hirvivahinkoja korvattiin noin 5 miljoonalla eurolla Suomessa, ja useita ihmisiä kuoli. Metsästyskin aiheuttaa enemmän vahinkoja suoraan ihmisyksilöille kuin niin sanotut pedot. Petojen aiheuttamien vahinkojen omavastuun tulisi silti olla korkeintaan noin 100 euroa.

Ilves

Ilves on luokiteltu uhanalaisuusluokituksessa 2016 silmälläpidettäväksi (NT, vuoden 2010 luokituksessa vaarantuneeksi, VU). Suuri osa maakunnasta on Suomen tiheimmän ilveskannan aluetta. llveksiä oli maakunnassa vuonna 2019 noin 145-160  (vuonna 2013 oli noin neljä sataa, RKTL). Maakunnassa kaadettiin ilveksiä 15 vuonna 2018/2019, lisäksi kolme kuoli autojen yliajamana.  Esimerkiksi vuonna 2018 ilves ei aiheuttanut korvattavia vahinkoja maakunnassa.

Naarasilves, jolla on poikaset, on rauhoitettu. Yhteentörmäykset ihmisten kanssa ovat olleet harvinaisia. Kaikkia ns. suurpetoja tapetaan Suomessa myös laittomasti. Ilveksen kannanhoitosuunnitelmassa kiinnitetään huomiota eettisyyden varmistamiseen metsästyksessä.

Karhu

Suomessa on noin 2 000 yli yksivuotiasta karhua (2018, vuonna 20011 noin 1 700, Luonnonvarakeskus). Keski-Suomessa karhukanta on ollut melko vakaa, noussut välillä reiluun 200:aan (RKTL). Vuonna 2018 maakunnassa oli 130-145 yli vuoden ikäistä karhua. Uhanalaisuusluokituksessa 2016 karhukanta on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT, vuoden 2010 luokituksessa vaarantuneeksi, VU).

Karhuvahingot maakunnassa kertyvät valtaosin mehiläistarhavierailuista (vuonna 2019 korvaukset mehiläistarhavahingoista  noin 43 000 euroa). Keski-Suomessa on vuonna 2018 häirikkökarhuille kokeiltu elävänä ja vahingoittumattomana pyytävää karhunloukkua.

Nisäkkäillä yleisin uhanalaisuuden syy on joko tahallinen tai tahaton pyynti  (suomen lajien uhanalaisuus 2010, osa II, s. 316).

Suurpetojen jäljet (suurpedot.fi , Metsähallitus)

Karhu (suurpedot.fi , Metsähallitus)

Ilves (suurpedot.fi , Metsähallitus)

Wild Lynx ry

Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille. Suomussalmen kunnan hallinnoima Petotietohanke.

Kannanottojamme karhu- ja ilvesasioissa:

Takaisin Lajiensuojelun pääsivullemme