Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Koirat ja kissat pidettävä kiinni myös pesimäaikaan

Kissoja ei saa pitää vapaana. ’Vapaat’ kissat aiheuttavat miljardien lintujen kuoleman vuosittain – pelkästään USA:ssa lähes 4 miljardin linnun kuoleman. Suomessa kissat tappavat arviolta yli miljoona lintua vuosittain, Ruotsissa tutkimuksen mukaan noin 7 miljoonaa, ja Englannissa arviolta 27 miljoonaa lintua kesäisin (BirdLife Suomi).  Yksikin ”vapaa kissa” aiheuttaa siis keskimäärin suuremmat lintutuhot kuin esimerkiksi tuulivoimala keskimäärin.
Suomessa on arvioiden mukaan noin 700 000 – yli miljoona kissaa, joiden kulkualue vapaana on keskimäärin noin neliökilometri. Täällä hylätään kymmeniä tuhansia  kissoja joka vuosi. Kissa on yksi tehokkaimpia tappajia kesäisessä luonnossamme. Ihan leppoisan lihava kotikissa pyydystää oravista ja pikkulinnuista alkaen kaikkea. Kotikissan tappamana on löytynyt jopa jäniksiä, teeriä ja telkkiä. Kissa ei erottele uhanalaisia muista. Uhanalaisen linnun kuolemasta vastuu on luonnollisesti kissan omistajalla.

Maailmassa kissat ovat aiheuttaneet tai vaikuttaneet ainakin 33 eliölajin sukupuuton.

Lintujen pesimisen häirintää pitäisi välttää kaikin tavoin. Moni laji häiriintyy helposti ja jotkut voivat jopa hylätä pesänsä, jos emot joutuvat häirityiksi pesällään. Poikaset ja munat taas kylmettyvät viileällä säällä nopeasti, jos emot eivät pääse niitä lämmittämään.

Mitä lait sanovat koirien ja kissojen kiinnipidosta?

Juhani Paavola

Taajamissa (liikennemerkki) koiraa tai kissaa ei saa pitää irti muualla kuin siihen erityisesti varatuilla alueilla kuten koirapuistoissa.

Kissa ei siis saa kulkea vapaana taajamassa ilman valvontaa. Jos kissa ei ole puutarhassasi tai et näe kissaasi se on lain vastaisesti heitteille jätetty. Kissa ei saa olla edes omistamallasi maalla vapaana muutoin kuin ”kotipiirissä”. Myös kissan aiheuttamista vahingoista kuten teerien tappamisesta on omistaja vastuussa (teeri, myös poikanen, 84 euroa, jne.). Sekä kissa että koira voivat tappaa myös uhanalaisia eläinlajeja.

Koiraa (Suomessa noin 800 000 koiraa vuonna 2016) ei saa pitää irti toisen alueella maaseudullakaan, ellei siihen ole maanomistajan lupaa. Maanomistajakaan ei voi antaa lupaa muuhun kuin luvalliseen tarkoitukseen kotipiirin/pihapiirin ulkopuolella. Taajamassa kuntakaan ei voi antaa lupaa kissojen tai koirien vapaana pidolle muualla kuin tähän tarkoitukseen erityisesti varatuilla alueilla.

Metsästyslain säätämä koirien kiinnipitoaika on 1.3.-19.8. Tuona aikana ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että koira on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa kuitenkaan pitää muulloinkaan irti toisen alueella. Koira saa olla vapaana ainoastaan luvallisena aikana ja silloinkin vain luvanvaraisessa tarkoituksessa.

LÄHTEITÄ: Järjestyslaki 4. luku 14 §, Metsästyslaki 51 § ja 85 § , Lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalainen yleissopimus 49/1992, Kennelliitto.