Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Vesien tummuminen on valtaosin ihmisen toiminnan, etenkin ilmastonmuutoksen seurausta: sateisuuden lisääntyminen entistä lumettomammilta maanpinnoilta lisää vesiä tummentavan ja osin rehevöittävänkin humuksen kulkeutumista vesistöihin kaikkialla. Paikoin kuitenkin metsä- ja turvemaiden ojitukset ja turpeenkaivuu ovat lisänneet humuksen kulkeutumista jopa enemmän kuin lisääntyneen sateisuuden vaikutukset. Myös tervetullut happamoitumisen vähentyminen -toki tervetullut-  on hieman lisännyt vesien tummumista viime vuosikymmenen aikana.

Järvi-Suomen suuret järvet on luokiteltu ekologiseen tilaluokkaan Hyvä tai Erinomainen. TilaLUOKAT eivät näytä olevan lähiaikoina muuttumassa, mutta VESIEN TILA on huonontumaan päin. Vesienhoitosuunnitelman luokittelu ei ota riittävästi huomioon esimerkiksi yksinkertaista mittaria, näkösyvyyttä. Järvet ovat viime aikoina olleet samentumaan päin, myös Päijänne. Etelä-Konnevesi on luokiteltu erinomaiseksi, vaikka sen näkösyvyys on puolet siitä, mitä se oli viisikymmentä vuotta sitten.

Vesiensuojelun yeissivullemme