Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Sivu täydentyy, kun saamme siirrettyä vanhojen sivujen sisältöä tänne.

Turpeen kaivuu johtuu pääasiassa turpeen poltosta. Turpeenkaivuu lisääntyi 2010-vuoden taitteessa maakunnassa voimakkaasti Keljonlahden turvevoimalan rakentamisen vuoksi, mikä lisää voimakkaasti Jyväskylän ilmastonmuutosvaikutuksia. Nyt turpeenpoltto Jyväskylässä on laskenut takaisin vuotta 2010 edeltävälle tasolle. Toivottavasti suuntaus jatkuu.

Turpeenkaivuun vesiensuojeluratkaisuja ei mitoiteta kestämään sateen ja lumen sulamisen aikaista kuormitusta, joka muodostaa turpeenkaivuun aiheuttamasta kuormituksesta suurimman osan. Turveteollisuuden asennetta päästöihinsä kuvaa lause: ”Jätevesien johtamista ei lähtökohtaisesti pidetä ns. pienvesien luonnontilaa muuttavana toimintana” (Vapon vastaselitys, Talkkunasuo,18.8.2010).

Vesistöt ovat luonnontilassa sopeutuneet luonnonhuuhtouman tuomiin ravinnelisäyksiin. Maa- ja metsätalouden sektorilta maatalous on maakunnassa suurin vesistöjen mm. leväongelmia aiheuttava rehevöittäjä. Turpeenkaivuu on kuitenkin paikoin suurin kuormittaja, etenkin latvavesillä.

Olemme mm. tehneet lähes sata muistutusta tai valitusta turpeenkaivuuhankkeista Keski-Suomessa. Ne ovat energia- ilmastonmuuto- ja suoasiat-sivumme kannanotoissa.

Takaisin vesiensuojelun yleissivullemme