Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

KYY 40 vuotta kirk­ko­num­me­lai­sen luonnon puolesta

Pekka Borgin vetämä yleisöretki Porkkalanniemeen 26.9.2004. Perustajajäsen Pekka Borg on edelleen aktiivisesti mukana ympäristöyhdistyksen toiminnassa. Kuva Tom Hidsberg

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry (KYY) täyttää 40 vuotta 23.4.2020. Juhlavuoden keväälle suunnitellut yleisötapahtumat ja luontoretket on siirretty syksyyn. Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Porkkalan lintuviikko toteutunee 19.-25.10. Silloin on luvassa kaikille avoimia luentoja ja retkiä Kirkkonummen keskustassa sekä Porkkalanniemessä. Lintuviikko toteutetaan yhdessä Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n kanssa. KYY:n 40-vuotisjuhla – Kirkkonummen luonnon juhla – järjestetään Ljunghedassa 19.9., mikäli koronatilanne sallii. Suunnitteilla on rentoa, luonnonläheistä juhlaohjelmaa. Merkitse päivä kalenteriisi jo nyt!

Lasten linturetki Rilaxin polulla 2017, kuva: Merja Talvela

Sysäyksen Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen perustamiselle 40 vuotta sitten antoivat kaksi ydinvoimalahanketta, joista toinen oli suunnitteilla Porkkalanniemeen ja toinen Hirsalaan, jonne samaan aikaan suunniteltiin myös kivilouhimoa. Nämä hankkeet herättivät voimakkaan julkisen keskustelun ja vastustuksen, ja aika oli kypsä Kirkkonummen oman ympäristöyhdistyksen perustamiselle. Perustamisvuonna jäseniä oli vajaa sata, nyt jäseniä on noin 300.  

Kansalaistoiminta Kirkkonummen luonnon ja ympäristön puolesta oli aktivoitunut jo 1970-luvun alussa, jolloin Kirkkonummi kuului Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta-alueeseen. Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen Ympäristöyhdistys (ISKY) perustettiin 1970-luvun alkuvuosina vastustamaan mm. Inkoon Kopparnäsiin suunniteltua ydinvoimalaa, läntisen Uudenmaan sisäsaariston läpi suunniteltua laivaväylää ja Inkoon kivihiilivoimalan ilmansaastepäästöjä.

Yhdistyksen tärkeänä tavoitteena on alusta alkaen ollut Kirkkonummella sijaitsevien arvokkaiden luontokohteiden suojelun ja virkistyskäytön edistäminen. Näistä keskeisiä ovat olleet Saltfjärdenin lintukosteikko, Nydalsviken, Lillträsk, Volsin lehdot ja tammihakamaa, Nuuksio, Meiko, saaristo, Espoonlahden luontokokonaisuus, Kallbådan majakka, Rönnskärin lintuasema sekä Porkkalan kansallispuisto. Lisäksi yhdistys on edistänyt kunnan metsien ja viheryhteyksien suojelua tekemällä lukuisia aloitteita, lausuntoja ja muita kannanottoja, selvityksiä sekä järjestämällä talkoita. KYY on puolustanut myös rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, kuten Strömsbyn ja Biskopsbölen kartanoita sekä perustanut Ragsvaldin opetuskasvitarhan.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys 20 v. – Ydinvoiman varjosta ekologisiin käytäviin – KYY:n 20-vuotishistoriikki

Stockholmsmossen-Torvströmossen kuvio 129Alueen hakkuut saatiin aktiivisella kansalaisvaikuttamisella pois metsäsuunnitelmasta v 2019. Kuva: Laura Räsänen.

Viime vuosina toiminnan keskiössä ovat olleet kaikille avoimet luontoretket, yleisötilaisuudet, Eerikinkartanon ja Volsin lehtojen hoito, harrastajille suunnattu Rönnskärin lintuaseman toiminta ja ylläpito, kouluyhteistyö, sekä vaikuttaminen kunnan kaavoitukseen, metsien käsittelyyn ja muuhun maankäyttöön. KYY on tehnyt lukuisia lausuntoja, kannanottoja ja artikkeleita, joiden pohjaksi on mm. tehty erilaisia luontoarvojen selvityksiä arvokkailla suojelemattomilla kohteilla sekä kaavoitettavilla alueilla. Monet hankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, toimintaryhmien, asukkaiden, koulujen ja päiväkotien sekä Kirkkonummen kunnan ja muiden viranomaisten kanssa. Tunnustuksena työstään KYY sai viime vuonna kunnan myöntämän ympäristöpalkinnon.

Koronakriisi on nostanut tietoisuutta lähiluonnon arvosta samalla, kun suositut retkikohteet ovat ruuhkautuneet Kirkkonummellakin. KYY on listannut kunnan omistamia erityisen arvokkaita luontokohteita sivuilleen liittyen kunnan metsäsuunnitelmaan . Listalta löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita vierailtavaksi.

Ympäristöyhdistys tekee töitä, jotta Kirkkonummen upean luonnon arvo tunnustetaan myös teoissa: yhdistyksen tavoitteena on, että kunnan omistamissa metsissä tehdään vain turvallisuushakkuita ja kaavoituksessa turvataan luonto- ja virkistysarvot sekä edistetään kestävää elämäntapaa. Kirkkonummen ympäristöyhdistys haluaa tulevaisuudessakin olla mukana rakentamassa luontoa kunnioittavaa yhteisöä ja turvaamassa monimuotoisten luontoalueiden säilymisen Kirkkonummella sekä kuntalaisten mahdollisuudet nauttia Kirkkonummen upeasta lähiluonnosta. 

Kirkkonummen ympäristöyhdistys 20 v. – Ydinvoiman varjosta ekologisiin käytäviin – KYY:n 20-vuotishistoriikki

Nyt yhdistys juhlii töitä tehden. Syntymäpäiväviikolla ajankohtaiseksi on noussut Veikkolanpuron hakkuut, joista saimme torjuntavoiton. SLLn Uudenmaan piirin vireillepano luonnonsuojelulain suojaamien l lajien mahdollisesta hävittämisuhasta on nyt käsittelyssä ELY:ssä.

Veikkolanpuron hakkuujälkeä ihmettelemässä. Kuva: Laura Räsänen