Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lisäys mielipiteeseemme koskien jat­ko­mal­mi­net­sin­tä­ha­ke­mus­ta Viiankiaavalle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Viite    Tukesin kuulutukset 15.3.2013 ja 3.4.2013, diaarinumero ML2012:0036 ja Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n lähettämä mielipide 3.5.2013

Asia     Lisäys 3.5.2013 lähettämäämme mielipiteeseemme koskien AA Sakatti Mining Oy:n malminetsintäjatkolupahakemusta ja sen täydennystä Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle sekä täytäntöönpanomääräyksen hakemista

 

Kaivoslain 178 pykälän mukaan, jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa päätöksen, joka on annettu vanhan kaivoslain perusteella, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään uuden kaivoslain säännösten mukaisesti. Tällöin malminetsintähakemuksen tulee täyttää 1.7.2011 voimaan tulleen kaivoslain ja 1.7.2012 voimaan tulleen kaivosasetuksen mukaiset edellytykset.

Rovaniemen hallinto-oikeus on 13.12.2012 antamallaan päätöksellä (päätösnumero 12/0580/1) kumonnut Tukesin 24.8.2012 (ML2012:0036) tekemän päätöksen, joten AA Sakatti Mining Oy:n tulee hakea jatkomalminetsintälupaa noudattaen uutta lakia ja asetusta.

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                                                                            Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                                                           sihteeri