Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lappi kattaa lähes kolmasosan maamme pinta-alasta. Luonnon merkitys on ollut lappilaisille erityinen ja suhde on yhä voimakas, vaikka asutus keskittyykin enemmän taajamiin.

Lapin piirillä on monenlaista toimintaa. Järjestämme talkoita ja retkiä sekä annamme lausuntoja erilaisista hankkeista. Teemme valituksia oikeuteen sellaisista hankkeista, jotka vaikuttavat Lapin luontoon, elinkeinoihin, kulttuuriin ja ihmisten terveyteen erityisen haitallisesti. Osallistumme myös aktiivisesti erilaisiin yhteishankkeisiin ja työryhmiin.

Vaikutamme myös yhdessä Rovaniemen paikallisyhdistyksen kanssa Kemijoen jäljellejääneeseen luonnontilaisen osuuden säilyttämiseen. Sierilän vesivoimalaitos vaarantaisi useiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja estäisi kalojen vaelluksen. Rakennetun Kemijoen viimeiset vapaat kosket ovat myös merkittävä virkistys- ja kalastuskohde. Lue lisää Kemijoesta täältä. 

TOIMI SIEKI! Liity paikallisyhdistykseen ja vaikuta oman paikkakuntasi toimintaan.

Vinkkejä oman kulutuksen pienentämiseen löydät tästä.

 

 

Kolarctic CBC IMPRESS -Metsähanke

Kestävän metsätalouden kehittämisen yhteistyöhanke edistää metsien kestävää käyttöä Suomen Lapissa, Pohjois-Ruotsissa, sekä Murmannin…

Lue lisää
Kittilän kaivos, Jaakko Alatalo

Kaivokset ja malminetsintä

Valitukset testaavat laintulkintaa

Lue lisää
Moto1-vanhat metsät Muonio, kuva Jaakko Alatalo

Metsätalous

75 % Lapin metsistä on talousmetsää. 69 % Metsähallituksen hallinnoimista Valtion maista sijaitsee Lapissa, näistä Metsätalouden vastuulla…

Lue lisää

Perinnemaisemahoito

Lapin luonnonsuojelupiiri järjestää vuosittain perinnemaisematalkoita Kittilän Särestöniemen museoalueella ja Pelkosenniemellä Keminsaarten…

Lue lisää

Vieraslajit Lapissa

Suomessa vieraslajit ovat levittäytyneet lajikohtaisesti aina pohjoisimpaan Lappiin saakka. Muuhun Suomeen verrattuna havaintoja on kuitenkin…

Lue lisää

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla

Lapin suot

Suomi on pinta-alaansa nähden maailman soisin maa. Runsaimmin soita esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa pohjoisinta aluetta lukuun ottamatta.…

Lue lisää