Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kestävän metsätalouden kehittämisen yhteistyöhanke edistää metsien kestävää käyttöä Suomen Lapissa, Pohjois-Ruotsissa, sekä Murmannin ja Arkangelin alueilla Venäjällä.

Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja Barentsin alueen metsätalouden kehittämiseen ja uusiin haasteisiin liittyen ilmastonmuutokseen, tuottavuuteen ja talouteen, huomioiden metsien monimuotoisuuden ja hiilivarastojen turvaamisen.

Hankkeen aikana kartoitetaan ja koostetaan materiaalia olemassa olevista kestävistä metsienkäyttömenetelmistä Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Kartoitettuja käytäntöjä esitellään hankkeen partnereille ja muille sidosryhmille hanketapaamisissa.

 

Esittelyt kestävistä metsänkäyttömenetelmistä koostetaan hankkeen aikana perustettavalle web-sivustolla sidosryhmien käyttöön. Metsätaloussektorin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kestäviä metsätalouskäytänteitä kokeillaan hankkeen pilottialueilla Venäjällä ja Ruotsissa.

 

Hankkeen puitteissa järjestettävien seminaarien ja tapaamisten avulla pyritään lisäämään vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä metsäalan eri sidosryhmien välillä.

Suomen Lappi, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja ja Luoteis-Venäjä on samaa puuntuottoaluetta. Pohjois-Suomeen suunnitteilla olevat biotehdashankkeet vaikuttavat puun kysyntään koko Barentsin alueella.

Jopa metsien onnistunut suojeleminen yhdessä maassa johtaa välittömästi hakkuupaineen kasvuun rajan toisella puolella.

Rajat ylittävällä yhteistyöllä pyrimme edistämään metsien kestävää käyttöä koko Barentsin alueella.

Hanketta vetää WWF-Arkangeli Venäjältä, ja partnereina ovat mukana Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin lisäksi Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (Swedish University of Agricultural sciences), Ruotsin Metsähallitus (Swedish Forest Agency) ja ILIM metsäyhtiö Venäjältä.

Kolmevuotinen IMPRESS -hanke käynnistyi syksyllä 2019, ja se päättyy 30.9.2022. Hankkeen budjetti on yhteensä lähes miljoona euroa, josta Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin osuus on 150 000 €. Hanketta rahoittaa Kolarctic CBC -ohjelma, jonka rahoitus koostuu EU:n rahoituksesta ja Suomen, Ruotsin ja Norjan kansallisista osuuksista.

Kuvat luontokuvaaja Jaakko Alatalo, Lapin piirihallituksen jäsen

Viiankiaavan vaellus kesä 2018

Met toimimma

Lappi kattaa lähes kolmasosan maamme pinta-alasta. Luonnon merkitys on ollut lappilaisille erityinen ja suhde on yhä voimakas, vaikka asutus…

Lue lisää
Kittilän kaivos, Jaakko Alatalo

Kaivokset ja malminetsintä

Valitukset testaavat laintulkintaa

Lue lisää
Moto1-vanhat metsät Muonio, kuva Jaakko Alatalo

Metsätalous

75 % Lapin metsistä on talousmetsää. 69 % Metsähallituksen hallinnoimista Valtion maista sijaitsee Lapissa, näistä Metsätalouden vastuulla…

Lue lisää

Perinnemaisemahoito

Lapin luonnonsuojelupiiri järjestää vuosittain perinnemaisematalkoita Kittilän Särestöniemen museoalueella ja Pelkosenniemellä Keminsaarten…

Lue lisää

Vieraslajit Lapissa

Suomessa vieraslajit ovat levittäytyneet lajikohtaisesti aina pohjoisimpaan Lappiin saakka. Muuhun Suomeen verrattuna havaintoja on kuitenkin…

Lue lisää

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla

Lapin suot

Suomi on pinta-alaansa nähden maailman soisin maa. Runsaimmin soita esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa pohjoisinta aluetta lukuun ottamatta.…

Lue lisää