Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Simon tuu­li­voi­ma­puis­ton YVA-se­los­tuk­ses­ta

Viite             Lausuntopyyntönne LAPELY/24/07.04/2012 07.04.02.00

Asia              LAUSUNTO  SIMON TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI-SELOSTUKSESTA

Olemme tutustuneet Simon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen ja toteamme siitä seuraavaa:

  1. Arviointiselostuksessa on ilahduttavan asiantuntevasti tehty luontokartoitus, johon on tehty hyvät kartat luontokohteista. Myös lintu- ja eläinselvitykset on tehty ammattitaitoisesti ja antavat kattavan kuvan alueen linnustosta, muuttoreiteistä ja eläimistöstä.
  2. Kuten arviointiselostuksestakin käy ilmi sijoittuvat Simon tuulivoimapuiston alueet tunnetulle parhaimmalle lintujen muuttoreitille. Luonnonsuojelupiiri on kaikissa aiemmissa lausunnoissaan painottanut, että tuulivoimapuistoja ei tule suunnitella tärkeimmille muuttoreiteille, mutta nyt näyttää että Perämeren rannikolle ollaan suunnittelemassa (ja on suunnitelmissa vielä lisääkin) tuulivoimaloiden ”muuria” juuri Oulun ja Tornion väliselle rannikko- ja merialueelle. Arviointiselostuksessa esitetään vahingollisten vaikutusten minimoimiseksi tuulivoimaloiden pysäyttämistä parhaimpaan muuton aikaan, ja esitetään jopa että kaikkien voimaloiden on pysähdyttävä samaan aikaan. Pidämme tämän toteutumista epätodennäköisenä ja siksi täytyy Perämeren rannikolla jättää avoimeksi alueita, jotta linnuille jää muuttoreittejä ilman tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden siirtäminen idemmäksi auttaisi lintujen muuttoreitin pysymistä vapaana rannikolla ja siksi Lapin luonnonsuojelupiirin mielestä Onkalon ja Karsikon tuulivoimapuistot tulee siirtää Oulu-Kemi rautatien itäpuolella.
  3. Karsikko ei kuulu Länsi-Lapin maakuntakaavassa esitettyihin tuulivoima-alueisiin ja Kemin kaupungilla on suunnitelmissa laajentaa asuntoaluetta Karsikon suuntaan. Mielestämme Karsikon alue soveltuukin parhaiten asumiseen ja lomakäyttöön. Alue toimii myös tärkeänä virkistäytymispaikkana niin Kemin kaupungin alueella asuville kuin Maksniemen kyläläisille.
  4. Simon kunnan alueelle sekä lähikuntiin on suunniteltu useita tuulivoimahankkeita, joiden aiheuttamaa yhteisvaikutusta linnustolle ja virkistyskäytölle ei ole laajemmin arvioitu. Arviointiselostuksessa mainitaan että linnustolle yhteisvaikutukset muiden rannikkoalueen hankkeiden kanssa voivat kohota merkittäviksi. Tämä koskee vaihtoehto VE2:ta, jolloin rakennettaisiin 49 voimalaa. Tuulivoiman lisääminen on kannatettavaa ilmastonmuutosta hillitsevänä toimena ja Lapin luonnonsuojelupiirin mielestä tämä määrä voidaan rakentaa, kunhan Karsikon 5 voimalaa ja Onkalon 11 uutta voimalaa siirretään rakennettavaksi Oulu-Kemi rautatien itäpuolelle. Muutaman kymmenen kilometrin siirto tuskin heikentää tuuliolosuhteita merkittävästi, mutta se on elintärkeää lintujen muuton kannalta.
  5. Sähkönsiirrossa vaihtoehto VEC:n vaikutukset ovat vähäisemmät linnustolle koska rakennettavaa uutta johtolinjaa on vähemmän, samoin maisemalliset vaikutukset ovat pienemmät.

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                                 Tarja Pasma