Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä päättänyt lopettaa esitutkinnan AA Sakatti Mining Oy:n viis­toon­kai­rauk­ses­ta suojelualueen alle

Lapin luonnonsuojelupiiri ry

TIEDOTE 9.1.2015

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on jättänyt poliisille kesällä 2014 rikosilmoituksen, jossa se pyytää poliisia tutkimaan, onko AA Sakatti Mining Oy syyllistynyt kaivossäännösten rikkomiseen. Lisäksi se pyysi tutkimaan onko kaivosviranomainen laimin lyönyt virkavastuunsa jättämällä puuttumatta syväkairaukseen Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen rajalla ilman malminetsintälupaa. Tänään kihlakunnansyyttäjä päätti lopettaa esitutkinnan asiasta.

Kaivoslain mukaan malminetsintä ja vähäinen näytteenotto on mahdollista ilman kaivosviranomaisen malminetsintälupaa. Lapin piiri katsoo, että kun syväkairataan 25 reikää aivan Natura-alueen välittömässä läheisyydessä Natura-alueen alle, vaatii toiminta ehdottomasti kaivosviranomaisen luvan. Lisäksi sekä vanhan että uuden kaivoslain mukaan malminetsintäalueen rajat luetaan syvyyssuuntaan pystysuorasti.

Tutkinnan aikana on haastateltu AA Sakatti Mining Oy:tä, Lapin ELY-keskusta, Metsähallitusta sekä Tukesia ja lausuntojen perusteella syyttäjä pitää varsin todennäköisenä, että asiassa ei ole tapahtunut mitään rikosta. Samalla kuitenkin huomautetaan, että päätös ei ota kantaa siihen onko epäilty syyllistynyt päätöksessä mainittuun epäiltyyn rikokseen.

Lapin piiri hämmästelee, syyttäjän päätöksen perusteluita. Ensinnäkin kun Metsähallitus ja ELY-keskus ilmoittavat, etteivät he näe suurta haittaa yhdessä kairausreiästä, he lausuvat asiasta luonnonsuojelulain näkökulmasta. On ehkä ihan oikein arvioida, että yksi reikä suojelualueen alle ei ole luonnonsuojelulain näkökulmasta haitallista, mutta kahden vuoden syväkairaus yötä päivää Natura-alueen rajalla ilman tarvittavia lupia ja selvityksiä ei ole luonto- ja lintudirektiivien mukaista.

Toiseksi tutkintapyyntö koski kaivoslain eikä luonnonsuojelulain rikkomista. Piiri ihmettelee, miten tutkijat uskovat asianosaisia eli kaivosyhtiötä ja Tukesia kun konsulttiyhtiön raportissa selvästi lukee, että syväkairauksia on tehty 25 kappaletta ja ne ulottuvat Natura-alueen alapuolelle kallioperään. Myös liitekartta vahvistaa asian. Mikäli kairaukset on tehty vanhan kaivoslain aikaisen valtauksen aikana, niin viistoonkairaukset valtausalueen ulkopuolelle ovat myös vanhan kaivoslain mukaan kiellettyjä. Piirin harkitsee vetoamista valtakunnansyyttäjään asian uudelleen käsittelyä varten.

 

Lisätietoja       toiminnanjohtaja Tarja Pasma, puh. 040 823 2443, sähköp. lappi@sll.fi, staging.sll.fi/lappi,

 

Liitteet

1)      25.6.2014 tehty tutkintapyyntö

2)      Kihlakunnansyyttäjän päätös 8.1.2016

3)      Golder Associatesin raportti 19.2.2014