Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Valitukset testaavat laintulkintaa

Vastine Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien pääkirjoitukseen 24.9.2016

 Lukijakirjoitus on julkaistu pe 30.9.2016 Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa

Pohjolan Sanomat on arvostellut pääkirjoituksessaan (23.09.) Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin valituksia malminetsintäpäätöksistä. Lehti väittää mm. Lapin piirin valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen Viiankiaavan osalta perusteettomaksi, koska vastaava päätös on tehty jo Mawsonin osalta ja KHO on jo hylännyt luonnonsuojelulain perusteella tehdyn valituksen Viiankiaavan malminetsinnästä.

Luonnonsuojelupiirin eettisiin periaatteisiin ei kuulu valittaminen ilman perusteita. KHO:n päätös ei ollut vuosikirjapäätös, joten katsomme, että jokainen tapaus katsotaan erikseen. Nyt kyseessä oleva valitus koskee Tukesin kaivoslain perusteella tehtyä malminetsintälupaa. Valitukseen voi tutustua osoitteessa http://staging.sll.fi/lappi/toiminta/kaivokset/viiankiaapa-valitus-kho.

Ylitornion malminetsinnän osalta toteamme tässä vain, että olemme huolissamme, että nykyinen lainsäädäntömme sallii uraanin etsinnän ilman erityisohjeistusta. Mawson ilmoittaa 2013 tiedotteessaan sijoittajille, että Ylitornion malminetsintäalueelta on löydetty pintanäytteistä maksimissaan 81.900 ppm pitoisuuksia uraania. Uraanikaivoksen kannattavuuden raja 1.000 ppm.

Kansalaisten ja järjestöjen muutoksenhakuoikeus on modernin yhteiskunnan ympäristölainsäädännön keskeinen kulmakivi ja kaivoshankkeiden ajaminen suojelualueille on erittäin kyseenalaista. On myös tosiasia, että Lapin luonnonsuojelupiiri on aiemmin myös menestynyt valituksissaan.

Kansalaisten oikeus valittaa lupakäytännöistä on johtanut muun muassa siihen, että sekä yhtiöt että viranomaiset ovat aiempaa huolellisempia ja asiantuntevampia toimittaessa suojelualueilla.

Valituksilla Lapin piirin tavoite on saada KHO:n tulkintoja kaivoslaista itsestään kuin myös kaivoslain suhteesta luonnonsuojelulakiin. Tähän mennessä näyttää hyvin huonolta eli lainsäädäntömme ei suojaa suojelualueita edes lähes 10 vuotta jatkuneelta intensiiviseltä malminetsinnältä.

Lapissa on menossa useita luonnonsuojelualueita uhkaavia hankkeita. Valtaus- ja malminetsintälupia on myönnetty useille kymmenille alueille, jotka ovat suojelualueella tai aivan niiden läheisyydessä. Lisäksi Lapin liiton kaavoitushankkeet uhkaavat kahta suojelualuetta kuten Kemihaaraa.

Menossa ovat luonnon sortovuodet, jotka uhkaavat romuttaa olemassa olevan suojelualueverkostomme. Ihmistoiminnan aiheuttamaan luonnontilaisten alueiden hupenemiseen  toivoisin alueen valtalehtienkin kiinnittävän enemmän huomiota.

 

Tarja Pasma

toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry