Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Tiedote syyskokouksen hen­ki­lö­va­lin­nois­ta ja Århusin sopimuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

 

TIEDOTE  23.11.2016

Julkaisuvapaa

 

Suomi ei noudata Århusin sopimusta

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin syyskokouksessa todettiin, että Suomi ei noudata Århusin sopimusta. Siinä edellytetään, että mm. järjestöillä on oikeus muutoksenhakuun tai vireillepanoon ympäristöasioissa eivätkä toimenpiteet saa olla niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle.

Piirillä on tehtynä kolme valitusta hallinto-oikeuteen ja neljä valitusta KHO:een. Valitukset käsittelevät Soklin kaivospiirin muutosta, Sierilän vesivoimalaitosta, Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa, Sankapalonsuon turvelupaa ja malminetsintälupia suojelualueilla. Aikaisemmissa valituksissaan piiri on yrittänyt saada mm. Kittilän kaivoksen päästöjä pienemmiksi ja Pahtavaaran kaivoksen laajennukselle ympäristövaikutusten arviointia.

Valtio korotti KHO:n oikeudenkäyntimaksuja tämän vuoden alusta kaksinkertaiseksi, hallinto-oikeuden maksuja vielä enemmän. Mikäli kaikki edellä mainitut valitukset hävitään, tulee piirille oikeudenkäyntimaksuja yhteensä 2.238 euroa. Summa on vähävaraiselle yhdistykselle todella suuri ja rajoittanee valitusten tekemisiä jatkossa. Tämä on ilouutinen ympäristöä tuhoaville yrityksille ja Lapin liitolle, mutta luo synkkiä tulevaisuuden kuvia Lapin vielä puhtaalle luonnolle.

Vuoden 2017 piirihallitus

Piirin puheenjohtajaksi syyskokouksessa valittiin jatkamaan sodankyläläinen Seppo Aikio, varsinaisiksi jäseniksi valittiin Rovaniemeltä Sari Hänninen, Seppo Väinönheimo ja Laura Taskila, Muoniosta Jaakko Alatalo sekä Inarista Maire Puikko. Varajäseniksi valittiin Inarista Vesa Luhta ja Birit Schenk, Rovaniemeltä Pasi Rautio sekä Muoniosta Katja Muotka.

 

Lisätietoja

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, toiminnanjohtaja Tarja Pasma, p. 040 823 2443