Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mawsonin kaivinkone upposi suojelualueella

TIEDOTE 25.1.2017

Julkaisuvapaa

 

Mawsonin kaivinkone upposi suojelualueella joulukuussa

Joulukuussa Ylitornion Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueella hiihdellyt retkeilijä huomasi kaivinkoneen uponneen Palokkaanlammen itäpuolella sijaitsevalle suolle. Suolle suihkusi paineella myös kairausteltan uumenista tulevasta putkesta vettä ja alueella näytti olevan myös öljyä maassa. Henkilö ilmoitti havainnostaan heti Metsähallitukselle ja Lapin ELY-keskukselle. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri sai tiedon tapauksesta 24.1.2017.

Lapin piiri tiedusteli Metsähallituksen Luontopalvelusta ja Lapin ELY-keskukselta, mihin toimenpiteisiin retkeilijän tekemän ilmoituksen johdosta on ryhdytty. Metsähallitukselta tuli tieto, että kaivinkone on Mawson Oy:n. Yhtiö ilmoitti joulukuussa Metsähallitukselle seuraavaa: ”Yhtiö oli aloittanut joulukuussa reittilinjojen avauksen kevyellä lumikissalla, joka oli syttynyt palamaan. Lumikissa polttoaineineen ja öljyineen paloi kokonaisuudessaan. Kaivinkoneella oli tarkoitus hakea loppuun palanut lumikissan runko pois reitiltä. Jää ei kuitenkaan kestänyt vielä kaivinkoneen painoa, ja kone jätettiin kohtaan, johon se jäi kiinni.”

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Seppo Aikio epäilee, että Mawsonin malmietsintäluvan ehtoja on rikottu. ”Malminetsintäalueella saa lupaehtojen mukaan liikkua vain maan ollessa roudassa. Eikä Natura-arvioinnissa ei ole kerrottu mitään siitä, että reittejä aiotaan jäädyttää suo- tai pohjavedellä. Lisäksi yhtiön tulisi ilmoittaa kaikista sattuneista vahingoista kiinteistön omistajalle eli Metsähallitukselle. Näyttäisi siltä, että ilmoitusta ei ole tehty.”

Lisäselvitystä viranomaisten toiminnasta saataneen, kunhan Lapin ELY-keskuskin on vastannut piirin tiedusteluun.