Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vuotoksen tekoaltaalle lopullinen hylkäys oikeudesta

Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa 11.4.2019

Vuotoksen tekoaltaalle lopullinen hylkäys oikeudesta

Vuotoksen tekoallashankkeelle tuli tänään lopullinen piste. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, jotka oli tehty valtioneuvoston tekemää Natura-poikkeusluvan hylkäyspäätöstä vastaan.

Valtioneuvosto hylkäsi 1.2.2018 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa varten tehdyn poikkeuslupahakemuksen Natura 2000 -alueen suojelusta Kemihaaran alueen eli Vuotoksen tekoaltaalle. Päätöksestä tuli valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi ne tänään. Kyseessä on linjapäätös Natura-alueiden suojelusta.

“Luonnonsuojeluliiton mukaan oikeuden päätös oli odotettu, koska hankkeille ei ollut olemassa luonnonsuojelulain mukaisia edellytyksiä”, sanoo puheenjohtaja Harri Hölttä / toiminnanjohtaja Päivi Lundvall Suomen luonnonsuojeluliitosta. “Tämä merkitsee lopullista pistettä vuosikymmeniä kestäneelle kiistalle.”

Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei valtioneuvoston päätöksen perustelujen mukaan Kemihaaran allasta voida pitää ainoana vaihtoehtona tulvasuojelun toteuttamiseksi. Oikeuden mukaan valtioneuvosto on voinut arvioida, että esitettyjen aineistojen perusteella muiden vaihtoehtojen puuttumista ei ole osoitettavissa Kemihaaran aluetta koskevan kaavamerkinnän osalta.

“Luonnonsuojeluliitto kiittää kaikkia Kemihaaran aluetta vuosikymmeniä puolustaneita”, sanoo Päivi Lundvall. “Kiistan keskiössä ovat olleet Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ja paikallisyhdistysten aktiivit. Kamppailu on vaatinut monelta aktiivilta valtavia henkiökohtaisia uhrauksia. Nyt kaikki asian osapuolet voivat keskittyä uusiin asioihin.”

Lisätiedot

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 7229 224, harri.holtta@sll.fi
Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja, p. 040 184 3636, paivi.lundvall@sll.fi
Pasi Kallio, ympäristöjuristi, p. 040 671 9555, pasi.kallio@sll.fi
Tapani Veistola, erityisasiantuntija, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
KHO:n päätös https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1554870994926.html