Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vuoden 2019 ym­pä­ris­tö­pal­kin­to pro Ylläs kan­sa­lais­liik­keel­le

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry. myöntää maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019

ympäristöpalkinnon Pro Ylläs kansalaisliikkeelle.

Palkinnon perusteluna on vaikuttava ja näkyvä toiminta lappilaisen luonnon ja ihmisten hyväksi.

Pro Ylläs kansalaisliike on nostanut esille puhtaan ja turmelemattoman ympäristön merkityksen paikallisille ihmisille ja elinkeinoille. Kansalaisliike on edistänyt avointa ja puolueetonta vaikutusten arviointia Hannukaisen kaivoshankkeessa ja  on vaikuttanut siihen, että tietoisuus Lapin kaivoshankkeista ja niiden vaikutuksista ympäristöön ja paikallisiin elinkeinoihin on lisääntynyt myös Lappia laajemmalle alueelle.