Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kemijoen kosket ja vaelluskalat voidaan vielä pelastaa!

Marraskuun kalastaja Tikkasenkarilla. Vanttauskosken alapuoliset kosket ja virrat ovat kyläläisten ja rovaniemeläisten suosittuja virkistys- ja kalastuspaikkoja. Kuva Mika Flöjt

Suomen valtion sähkäyhtiö Fortum pääomistaa Kemijoki Oy:n. Fortum on valtion omistajaohjauksessa. Valtion omistajaohjausministeri on Sirpa Paatero (sd.)

Fortumin pääomistama Kemijoki Oy aikoo hukuttaa nämä Kemijoen viimeiset koskivirrat Sierilän patoaltaaseen Rovaniemellä.

Jokivartiset, kyläläiset, maanviljelijät, kalastusmatkailuyrittäjät, kalastajat sekä Rovaniemen seudun luontoväki sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ovat yhdessä hanketta vastaan. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan viime kokouksessa jo puolet päättäjistäkin oli hanketta vastaan, kun lautakunta päätti Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemien rakentamisen poikkeamisluvasta.

Samaan aikaan Rovaniemi ja Lapin matkailu sekä kansanedustajat puhuvat ympärivuotisen matkailun, erityisesti kesämatkailun kehittämisestä. Rovaniemen seudun kesäkalastusmatkailun kehittymiselle Kemijoen hienot hiekkatörmät, kylämaisemat ja koskivirrat ovat hieno hyödyntämätön vetovoimatekijä.

Vanttauskosken alapuoliset koskivirrat ovat jo nyt merkittäviä virkistyskalastuskohteita. Koskivirrat toimivat taimenten ja harjusten kutualueina sekä voisivat toimia myös vaelluskalojen, lohien ja meritaimen, kutu- ja poikastuotantoalueena. Lapin ELY:n aloittaman kalatalousvelvoitteiden muutostyön kautta saadaan luonnonmukaiset vaelluskalauomat Kemijoen vesistöön.

Kaavailulla Sierilän patoallasalueella on paljon merkittäviä luontoarvoja, jotka ovat puutteellisesti inventoitu. Monet uhanalaiset lajit vaativat poikkeusluvat niiden tuhoamiseen. Kemijoki Oy aikoo hukuttaa näitä kasvi ja eläinlajien elinympäristöjä patoaltaaseen, ilman riittäviä inventointeja ja niiden vaatimaa poikkeusluvitusta.

Samalla Kemijoki Oy haluaa käytännössä tuhota vaelluskalojen palauttamisen niin Ylä-Kemijoen vesistöön ja myös Vanttauskosken alapuolelle rakentamalla Sierilän altaan ja vastustamalla velvoitteiden muutosta.

Vastustakaamme yhdessä Fortumin & Kemijoki Oy:n Sierilän pato-allasta kauniiseen Kemijokivarteen, joka on kuin suuri versio Oulangan kansallispuiston hiekkaharjuisista mutkista.

Vaatikaamme Lapin päättäjiä ja kansanedustajia sekä omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa & ympäristöministeri Krista Mikkosta estämään tämä puutteelliseen YVA:n ja ympäristölupiin pohjautuva järjetön hanke.

Kemijoen vapaiden virtavesien, luonto- ja maisema-arvojen sekä vaelluskalojen puolesta.

Kyllä Joki palkitsee!