Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Latitude kairaa ilman viranomaislupia uraa­ni­vyö­hyk­keel­lä Sallassa, Kuusamossa ja Posiolla

Kartassa ns. Kuusamon uraanivyöhyke Posion, Kuusamon ja Sallan alueella. Uraania myös Soklissa ja Kittilän Pahtavuoma-Ylläksen Kesänkitunturi vyöhykkeellä. Kainuussa Sotkamon Talvivaarassa ja Paltamon Nuottijärvellä. Oulun eteläpuolella Vihannissa. Lähde: TEM / GTK

Latitude tiedotti 4.2.2020 aloittavansa kairaukset maanomistajien luvilla Posiolla Maaninkavaaran alueella, Sallan Oulangan Pattasojan alueella ja Kuusamossa Kitkajoen Hangaslammen alueella, Vilkaslammen alueella ja Ollinsuon alueella.

Muiden osallisten oikeusturva vaarassa

Latituden kairaustoiminnan ympäristö-, vesistö- ja sosiaaliset vaikutukset – erityisesti kairaukset uraanipitoisilla alueilla – voivat ulottua laajasti ”luvan antaneen kiinteistön” ulkopuolisille alueille. Kaivoslain 165 §:n mukaan osallisuus- ja valitusoikeuden kannalta hankkeen asianosaisia ovat kaikki, joiden oikeuteen, etuuteen tai velvollisuuteen hankkeen vaikutukset voivat kohdistua. Nämä asianosaisten oikeudet sivuutetaan ”maanomistajan luvalla”, eikä viranomaisen päätöstä menettelyn lainmukaisuudesta ole haettu.

Osallisuusoikeus oman elinympäristön tulevaisuuteen on perustuslain turvaama oikeus. Mutta Latitude kairaa tunnetulla uraanivyöhykkeellä maanomistajien antamilla luvalla, ilman muiden asianosaisten lausumismahdollisuutta. Näin se toimisi perustuslain oikeusturvatakuun, naapuruussuhdelainsäädännön sekä kaivoslain säädösten vastaisesti.

Vastaukset puuttuvat: Perustuvatko maanomistajien ”antamat luvat” luvat Yhtiön antamiin riittäviin selvityksiin toiminnasta aiheutuvista haitoista? Maanomistajako sen riittävyyden arvioi? Miten riittävä vakuus haittojen ja jälkihoidon varalle on järjestetty? Miten ratkaistaan sopimuksen tulkintaerimielisyydet ja valvonta?

 

Suomen Luonnonsuojeluliitto Lappi paheksuu Latituden toimintaa ja harhaanjohtavaa viestintää. Olemme erityisen huolestuneet valvovan viranomaisen TUKES:in kyvystä valvoa kaivosyhtiön toimia. Suomen Luonnonsuojeluliiton edustajat ovat löytäneet mm. Sallan kairauksilta maastoon jätettyä kairaussoijaa, jätettä, jonka Latitude on tiedotteissaan viestinyt korjaavansa pois niin ettei sitä maastoon jää.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

 

Seppo Aikio                                                        Seppo Väinönheimo

Puheenjohtaja                                                    Varapuheenjohtaja