Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Palokkaan-Romppaan suojelu ei ole uusi hanke

Lapin Kansa kertoi 16.4. virheellisesti uuden suojelualueen perustamisaikeista Ylitornion ja Rovaniemen rajalle, jossa malminetsintäyhtiö Mawson Energy on jo vuosia tutkinut uraanikultakoboltti -pitoisen alueen kallioperää. ”Uutta” suojelualuetta ei kyseiselle Palokkaan-Romppaan alueelle olla perustamassa. Kyse on Suomen jo vuonna 1998 EU:lle Naturaan ehdottaman alueen suojelun toteuttamisesta Suomen sitoumusten ja lainsäädännön mukaan, perustamalla lain mukainen luonnonsuojelualue jo olemassa olevasta suojeluun varatusta alueesta.

Kyse on Lounais-Lapin luontohelmestä, jossa kasvaa uhanalaisia kalkinsuosija- ja kalkinvaatijalajeja (neidonkenkä ja tikankontti). Alueen merkittäviä eläimiä ovat mm. maakotka, saukko ja viitasammakko. Lounais-Lapissa ei ole vastaavia erämaisia ojittamattomia suoalueita hakkaamattomine saarekkeineen tuossa mittakaavassa missään, joten aluetta ei voi korvata kompensoimalla: vastaavaa aluetta ei ole. Myös eränkävijöille tärkeä Natura-alue, jolla Mawson parhaillaankin kairaa, on huikea luontoarvoiltaan.

Jos Mawson Energyn uraani-kulta-kobolttikaivos alueelle avattaisiin, ympäristöriskit olisivat suuret. Yhtiö tunnustaa, että alueen näytteissä on erittäin paljon uraania. Myrkyllinen uraani liukenee veteen herkästi, ja koska Palokkaan-Romppaan alue on vedenjakajalla mahdollisen kaivosalueen valuma tapahtuisi kalaisiin Kemijoen ja Tornionjoen vesistöihin ja niiden kautta edelleen Perämereen. Radioaktiiviset pölyt ja kaasut olisivat ongelma ja terveysuhka sekä kaivoksen työntekijöille että alueen käyttäjille ja ympäristölle.

Emme halua avata vaarallista ja saastuttavaa kaivosta Lounais-Lapin erämaahan. Nyt on aika nähdä kaivostoiminnan lyhyttä elinkaarta pitemmälle ja suojella monimuotoinen, kaunis ja hyödyllinen alue jälkipolville.

Seppo Väinönheimo

Varapuheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Saara Laivamaa

Varapuheenjohtaja 

Ylitornion-Pellon Luonto ry 

Aimo Tervahauta

Puheenjohtaja

Kemin Seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

Sari Hänninen

Puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry

 

Mika Flöjt

Toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

————————————————–
Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri
Rovakatu 23, huone 219, 96100 Rovaniemi

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ry:n yhteyshenkilöt:

Puheenjohtaja Seppo Aikio 040 015 6819 

Varapuheenjohtaja Seppo Väinönheimo 0400 603 012

Toiminnanjohtaja Mika Flöjt +358 40 823 2443

Lue lisää toiminnastamme https://staging.sll.fi/lappi

Piirin sähköposti: lappi@sll.fi tai lapinpiiri@gmail.com