Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Uraanipitoisten malmien louhimisen riskit 

Uraanipitoisten malmien louhimisen riskit (lähetetty Kaleva median Lapin Kansaan, juttua ei julkaistu)

Pääkirjoitustoimittaja Petteri Holma väheksyi kirjoituksessaan (LK 30.04.20) uraanipitoisten malmien louhinnan aiheuttamia riskejä ympäristölle.Valitettavasti todellisuudessa louhinta levittää myrkyllistä pölyä kaikialle ympäristöönsä. Vaara ympäristölle on siis todellinen.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan uraanikaivosten ympäristöriskejä ovat muun muassa liukoisten radioaktiivisten ja kemiallisesti myrkyllisten aineiden joutuminen pohjaveteen ja vesistöihin. Uraania sisältävien jätealtaiden pettämisestä aiheutuvat katastrofit. Radioaktiivisen pölyn leviäminen vesistöihin, kaloihin, eläimiin ja ihmisiin, sekä radonkaasupäästöt. Radonin myrkyllisten hajoamistuotteiden leviäminen laajalle tuulten mukana. IAEA:n raportti aiheesta on luettavissa osoitteessa: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1228_web.pdf

Riskit uhkaavat toteutua Ylitornion ja Rovaniemen alueella. Areva kehui Palokas-Romppaan aluetta TEM ministeriön Säätytalon ”uraania, uraania uhka vai mahdollisuus” -seminaarissa. Mawson hankki itselleen Ylitornion kunnassa sijainneen Arevan uraanivaltauksen.  Nykyisin se on korostanut kultaa sekä kobolttia. Kuitenkin TUKES:in kaivosrekisterin karttapalvelussa on merkitty osaan valtauksia kaivoskivennäiseksi myös uraani. Mawson on jo aikaisemmin hakenut uraanivaltauksia Nilsiään, Paukkajanvaaraan, Paltamon Nuottijärvelle ja Tervolan Mustamaahan.

Jos Rovaniemen Palokkaan-Romppaan alueelle tulee kaivostoimintaa, silloin louhittaisiin ja käsiteltäisiin vääjäämättömästi myös uraania. Uraania leviäisi alueen ympäristöön ja vesistöihin. Alueen arvo muussa käytössä estyisi. Kaivostoiminnan jälkeen alueella olisi käytännössä radioaktiivinen kaatopaikka kuten Paukkajanvaaran uraanilouhos osoittaa. Luontomatkailu, Poronhoito, metsästys, kalastus, retkeily ja muut luontaiselinkeinot häviäisivät kaivosalueelta ja sen vaikutuspiiristä.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry pitää tärkeänä säilyttää Palokkaan-Romppaan erämaa luonnontilassa, ja paikallisten eränautinta-alueena. Lounais-Lapin erämaata ei pidä altistaa riskialttiille kaivostoiminnalle. Uraania sisältävät malmiot on paras jättää suojaavan maakerroksen alle ikuiseen lepoon.

 

Seppo Väinönheimo                     Mika Flöjt

varapuheenjohtaja                       toiminnanjohtaja

 

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri

Rovakatu 23, huone 219, 96100 Rovaniemi

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ry:n yhteyshenkilöt:

Puheenjohtaja Seppo Aikio 040 015 6819

Varapuheenjohtaja Seppo Väinönheimo 0400 603 012

Toiminnanjohtaja Mika Flöjt +358 40 823 2443

Lue lisää toiminnastamme https://staging.sll.fi/lappi

Piirin sähköposti: lappi@sll.fi tai lapinpiiri@gmail.com