Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Hallitus päätti 1982 luopua allashankkeesta. Eduskunnan  budjetoimien elvytysvarojen avulla paluumuuttajat ja jäljellejääneet tilalliset alkoivat peruskorjata ja rakentaa uusia taloja ja navetoita Kemihaaran ja Pelkosenniemen alueella. Teitä ja siltoja korjattiin. Porotaloutta elvytettiin ja taimikoita alettiin hoitaa. Yhteensä julkisia varoja käytettiin elvytystoimiin yli 30 miljoonaa markkaa.

Lapin luonnonsuojelupiiri osallistui myös kunnostamistoimiin järjestämällä ympäristötalkoita Pelkosenniemen Suvannon kylässä neljänä kesänä yhdessä museoviraston kanssa. Talkoissa kunnostettiin pärekattoja, maalattiin rakennuksia punamullalla, tehtiin niitynraivausta ja järjestettiin retkiä lähiympäristöön. Luiron kylälle Pelkosenniemen kunnassa myönnettiin Lapin luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinto vuonna 1988. Palkinto myönnettiin hyvästä yhteistyöstä Luiron soiden suojelemiseksi. Soidensuojelualue kattoi noin 6000 ha kaavaillun Vuotoksen altaan alle jääviä aapoja. Nämä liitettiin myöhemmin Kemihaaran suot Natura-alueeksi (14 060 ha).

Kesällä 1992 hallitus söi sanansa ja päätti Kemijoki Oy:n painostuksesta aloittaa Vuotoksen altaan valmistelun. Päätöstä tekemässä oli jopa samoja ministereitä kuin päinvastaista päätöstä aiemmin. Kemijoki Oy lunasti maita pilkkahinnalla ja kylät hiljenivät. Alueen metsiä avohakattiin ja aukiot jäivät hoitamattomina pusikoitumaan. Ihmiset menettivät elinkeinonsa ja oman kotinsa sekä perinteiset oikeudet  metsästys- ja kalastusmaihinsa.

Kuva Jaakko Alatalo, Vuotossoutu (Vapaa vuotos -liike)

Lapin luonnonsuojelupiiri laati lukuisia lausuntoja, kannanottoja ja valituksia eri oikeusasteisiin. Vuotoksen puolesta järjestettiin vuosittain soutuja ja tapahtumia aina vuoteen 2003  asti. Vuotoksen puolesta järjestettiin erilaisia tapahtumia ja seminaareja. Kuvassa  28.5.1993 konserttitapahtuma, jossa oli mukana Juice Leskinen, Vimme Saari, Tuulikki Jauhoärvi & Anders Aasa sekä Talontytöt. Tapahtuma järjestettiin Kemijärven urheilutalolla. Järjestäjinä olivat Lapin luonnonsuojelupiiri ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Tapahtumaa tuki OK-opintokeskus.

Vuotoskiistaa puitiin oikeuden eri asteissa, Lapin luonnonsuojelupiirin ollessa yksi aktiivinen hankkeen vastustaja. Vuonna 2002 saatiin Korkeimman hallinto-oikeuden Vuotos-päätös, jossa se hylkää Kemijoki Oy:n hakemuksen rakentaa tekoallas Kemihaaran suot -Natura-alueelle.

Lue tarkemmin Kemihaaran soiden luontoarvoista http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kemihaaran_suot(6131)