Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lapin piiri on mukana useissa Lapin alueen ympäristöä käsittelevissä työryhmissä. Osaa työryhmien kokoonpanosta säädetään jopa lailla kuten esimerkiksi maakuntien yhteistyöryhmien (MYR) muodostamista ohjaa ns. ALKE-laki (laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista).

Alla on lueteltu työryhmät, joissa piirillä on edustaja sekä kutsujaorganisaatio. Työryhmät kokoontuvat yleisimmin 1-6 kertaa vuodessa. Päivitys tehty 18.4.2018.

 • Maakunnan yhteistyöryhmä, Lapin liitto
 • Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040, Lapin liitto
 • Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta, Lapin liitto
 • METSO-yhteistyöryhmä, Lapin ELY-keskus
 • Lapin vesien- ja merenhoidon neuvottelukunta, Lapin ELY-keskus
 • LYHTY – Lapin ympäristö- ja luontokasvatuksen yhteistyöryhmä, Lapin ELY-keskus
 • Lapin ELY-keskuksen neuvottelukunta, Lapin ELY-keskus
 • Metso yhteistyöryhmä, Ely-keskus
 • Lapin Kaikun ohjausryhmä, GTK
 • Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalakantojen palauttamista edistävä ryhmä, Lohijokitiimi ry.
 • Luonnonvarasuunnitelman tarkastustyöryhmä, Metsähallitus
 • Lapin alueellinen neuvottelukunta, Metsähallitus
 • UK-puiston neuvottelukunta, Metsähallitus
 • Metsäneuvoston luontotyöryhmä, Metsäkeskus
 • Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmä, Metsähallitus