Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Lounais-Hämeen yhdistys

Lounais-Häme
Navigaatio päälle/pois

Kiinnostaisiko oman metsän suojelu?

Hyvä lounaishämäläinen metsänomistaja. Oletko koskaan harkinnut oman suojelualueen perustamista?

Monelle metsänomistajalle ensimmäinen ajatus saattaa olla, että en todellakaan, mutta nykyisin tarjolla on muutamia houkutuksia, jotka voivat madaltaa suojelukynnystä ja tehdä siitä jopa varteenotettavan vaihtoehdon. Ratkaisevassa roolissa on maassamme vuosia jatkunut valtion METSO-ohjelma.

Ei Naturaa, verovapaalla korvauksella

Ensimmäinen nykysuojelua puoltava asia on se, että metsänomistajan tulee itse olla aloitteen tekijä. Monilla maanomistajilla on takaraivossa kauhukuvat Natura-suojelusta, jolloin pahimmillaan omia maita uhkasi pakkolunastus. Tätä uhkaa ei nykyisin ole vaan metsänomistajan tulee itse ottaa yhteyttä ELY- tai Metsäkeskukseen.

Toiseksi suojelusta maksetaan METSO-ohjelmassa asiallinen korvaus, jossa metsän arvo kartoitetaan ja siitä tehdään maanomistajalle tarjous. Lisäksi metsästä maksettava korvaus on omistajalle verovapaata. Ainoa huomioon otettava asia on se, että tarjottavia alueita on tällä hetkellä niin paljon, että lopullisessa päätöksessä voi kestää vuodenkin verran. Mitä paremmin hakulomake on tehty, sen nopeammin asiaa saadaan eteenpäin.

Kolmanneksi missään ei sanota, että koko metsä pitäisi suojella (jollei sitä itse halua). Metsän suojelualueen koosta voi esittää oman toiveensa, mutta yhtä lailla kartoittava virkamies esittää oman arvionsa siitä, mikä metsästä on suojelemisen arvoista ja mikä ei. On myös mahdollista, että koko metsäalue ei täytä kaikkia suojelukriteerejä.

Neljänneksi moni metsänomistaja haluaa säilyttää ainakin osan metsistään hakkuiden ulkopuolella. Syinä voivat olla rakkaat marja- tai sienimaastot ja esteettiset asiat. Riistallekin moni haluaa jättää suoja-alueita. Nyt näistä rakkaista alueista voisi saada myös rahallisen korvauksen.

Viidenneksi suojelu on erityisesti perikunnille houkutteleva tarjous. Metsä voidaan suojella perikunnan yhteisellä päätöksellä ja kaikki osakkaat saavat oman osuutensa verovapaana.

Metsä valtiolle vai oma suojelualue

Suojelussa vaihtoehtoja on kolme.

  1. Omistaja voi myydä metsän maapohjineen valtiolle.
  2. Omistaja voi myydä metsät, mutta säilyttää itselleen maapohjan. Tällöin perustetaan yksityinen suojelualue.
  3. Omistaja voi perustaa 20 vuoden määräaikaisen suojelualueen ja sen jälkeen harkita suojelua uudestaan.

Kaikista vaihtoehdoista löytyy mallilaskentakaaviot korvauksen suuruudesta metsonpolun sivuilta. Jos  kiinnostuit asiasta, niin lisätietoa löytyy METSO-ohjelmasta sivustolta www.metsonpolku.fi

Mutta on hyvä ymmärtää, että viimeisen kymmenen vuoden aikana sadat yksityiset metsänomistajat ovat perustaneet maahamme uusia suojelualueita. Sama on tilanne myös Lounais-Hämeessä. Viime vuonna alueellemme perustettiin noin kymmenen uutta METSO-aluetta. Metsillä on yhä useammille muitakin arvoja kuin hakkuutulot.

Siksi suosittelemme ottamaan yhteyttä ELY- tai Metsäkeskuksen virkamieheen, jos suojeluvaihtoehto yhtään houkuttelee. Yhteystiedot löytyvät metsonpolun sivuilta. Voimme myös auttaa metsän luontoarvojen kartoittamisessa etukäteen, jos sitä toivotte. Ottakaa vain yhteys luontomuseolle, niin olemme teihin yhteydessä.

 

Ilkka Wiio, puheenjohtaja. Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys