Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Lounais-Hämeen yhdistys

Lounais-Häme
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen sisälle on perustettu neljä erillistä valiokuntaa toiminnan koordinoinnin helpottamiseksi. Valiokuntien kautta on lisäksi uutena tulokkaana helpoin päästä mukaan osaksi yhdistyksen aktiivitoimintaan. Niihin voi kuulua myös vaikkei olisi yhdistyksen jäsen, jos valiokunnan toiminta-alue muutoin kiinnostaa.

Suojeluvaliokunta

Valiokunnan tehtävä on koordinoida ja tehostaa yhdistyksen suojelutyötä. Valiokunta tekee luontoselvityksiä, on yhteydessä viranomaisiin ja muihin päättäjiin sekä suojelee osaltaan yhdistyksen toimialueen luontoa. Valiokunta tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Museovaliokunta

 

Museovaliokunta suunnittelee Forssan luontomuseon museon toimintaa ja tekee museon ylläpitotyötä. Museotyöt liittyvät niin museotoiminna kehittämiseen, kokoelmatyöhön, erilaiseen rakentamiseen ja tapahtumatuotantoon. Valiokunta vastasi museon perusnäyttelyn 2017 remontista. Valiokunta järjestää säännöllisesti talkoita, joiden avulla museota ja sen toimintaa kohennetaan.

Lapsi- ja nuorisovaliokunta

Valiokunnan tarkoituksena on koordinoida yhdistyksen ja museon lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa ja kehittää sitä edelleen. Tärkeimmät valiokunnan nykyiset toimintakanavat ovat yhteinen tapahtumatuotanto Forssan luontomuseon kanssa sekä Luonto lähellä -esiselvityshanke.

Kiinteistövaliokunta

Kiinteistövaliokunta huolehtii yhdistyksen maaomaisuudesta sekä kiinteistöistä, pääasiallisesti Raikon kartanosta suojelualueineen Urjalassa. Valiokunta järjestää talkoita, joiden avulla kunnostetaan ja ylläpidetään kartanoa sekä huolehditaan yhdistyksen suojelualueista ja perinnebiotoopeista.

 

Toiminta

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys toimii yhtä aikaa monella kentällä. Yhdistys ottaa kantaa ja osallistuu erilaisin lausunnoin toimialueensa…

Lue lisää

Kuukausitapaamiset

Kuukaistapaaminen järjestetään joka kuukauden 1. tiistai pääasiassa Forssan luontomuseolla.  Joinain kertoina lähdemme maastoon tutustumaan…

Lue lisää