Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Sa­ta­kun­ta­lii­tol­le lausunto Satakunnan vai­he­maa­kun­ta­kaa­va 2:n (turpeenotto ym.) val­mis­te­lu­vai­heen aineistosta

 

Satakuntaliitolle lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:n (turpeenotto ym.) valmisteluvaiheen aineistosta. 7.4.2017 (pdf)