Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n maa-aines- ja ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta kal­lio­ki­viai­nek­sen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen ja yli­jää­mä­mai­den vastaanottoon

Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 20.11.2017 (pdf)