Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Haetaan han­ke­työn­te­ki­jää Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hankkeeseen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. hakee osa-aikaista hanketyötekijää Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen toteuttamiseen. Työsuhde alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.12.2020.

Kolu-hankkeessa järjestetään luonnonhoitotapahtumia, joissa hoidetaan arvokkaita luontokohteita. Näitä ovat esimerkiksi maaseudun perinneympäristöt ja muut uhanalaisten lajien elinympäristöt. Haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia, poistetaan erityisesti alueilla, joilla ne uhkaavat merkittäviä luonnonarvoja. Luontoa hoitavat Suomeen saapuneet maahanmuuttajat yhdessä luonnonsuojeluyhdistysten jäsenten ja muiden paikallisten ihmisten kanssa. Tapahtumissa verkostoidutaan ja opitaan suomen kieltä sekä tutustutaan luontoon, maaseutuun ja erilaisiin kulttuureihin. Maahanmuuttajille esitellään myös jokamiehenoikeuksia tapahtumia edeltävissä infotilaisuuksissa.

Hanketyöntekijän tehtävänä on hankkeen toteuttaminen yhteistyössä hankekoordinaattorin kanssa. Työntekijä ottaa yhteyttä hankkeen sidosryhmiin ja suunnittelee toimintaa näiden kanssa. Hanketyöntekijä tiedottaa luonnonhoitotapahtumista ja dokumentoi tapahtumia. Hän toimii myös tapahtumien ryhmänohjaajana ja avustaa tarvittaessa tapahtumien ruokailujen toteuttamisessa. Tehtäviin kuuluvat myös hankkeen seurantaryhmän sihteerinä toimiminen ja avustaminen hallinnollisissa tehtävissä. Hanketyöntekijä toimii tarvittaessa hankkeen koordinaattorin sijaisena. Tehtävässä tarvitaan omaa autoa ja se tapahtuu osin myös iltaisin ja viikonloppuina.

Hanketyöntekijän työaika on 60 % Suomen luonnonsuojeluliitossa käytössä olevan TES:n säännöllisestä viikkotyöajasta, 21,7 h viikossa. Hanketyöntekijän palkka 60 % työajalla on 1680 € kuukaudessa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta, kokemusta hanketyöstä sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Tehtävässä on hyötyä luontoon, maahanmuuttajatyöhön ja markkinointiin liittyvästä osaamisesta. Oma-aloitteisuus, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja sujuva englannin kielen taito ovat tarpeen tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan 25.1.2019 mennessä Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin hallitukselle osoitteeseen pirkanmaa@sll.fi (mieluiten pdf-muodossa) tai Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida huomioida.

Tehtävästä antaa lisätietoja 23.1. ja 24.1.2019 klo 15-17.

Luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Heikki Toivonen, puh: 040 749 3901.