Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Luonnonhoito kotoutumisen tukena – opas rohkaisee toimintaan

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry.

TIEDOTE 4.2.2019
Julkaisuvapaa heti.

Luonnonhoito kotoutumisen tukena – opas rohkaisee toimintaan

Luonnonhoito voi tehdä monella tapaa hyvää. Tammikuussa julkaistiin opas luonnonhoidon mahdollisuuksista ja luonnon hyödyntämisestä kotoutumisessa. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke keräsi yksiin kansiin tietoa ja konkreettisia vinkkejä asiasta. Julkaisu löytyy suomen- ja englanninkielisenä hankkeen verkkosivulta.

”Hankkeemme on herättänyt kiinnostusta. Meiltä on kysytty, voisiko ideaa monistaa. Opas tarjoaa siihen työkaluja. Olisimme itsekin kaivanneet tämän tyyppistä tietopakettia avuksi hanketta käynnistettäessä”, hankekoordinaattori Sari Hämäläinen selvittää oppaan taustoja.

Kolu-hankkeen järjestämissä luonnonhoitotapahtumissa hoidetaan arvokkaita luontokohteita. Luontoa hoitavat maahanmuuttajat yhdessä paikallisten kanssa. Maahanmuuttajat oppivat tapahtumissa suomen kieltä ja saavat verkostoitumismahdollisuuksia. Tapahtumissa ja infoissa tutustutaan luonnonhoidon ohella jokamiehenoikeuksiin sekä suomalaiseen luontoon, maa-seutuun ja kulttuuriin.

Hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja sitä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta.

Lisätiedot
Hankekoordinaattori Sari Hämäläinen
sari.hamalainen@sll.fi
p. 040 930 4118
https://staging.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu
https://www.facebook.com/KoluPirkanmaa