Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Nokialle 54 hehtaarin suo­je­lua­lue­laa­jen­nus

Ruutananjärven suojelualue Nokian Siurossa laajenee 54 hehtaarilla. Ely-keskus on hyväksynyt tänään 20. lokakuuta Nokian kaupungin omistaman noin 54 hehtaarin alueen suojeltavaksi METSO-ohjelmassa. Uusi alue kytkeytyy suoraan jo 1980-luvulla suojeltuun Ruutanajärven alueeseen ja muodostaa kokonaisuudessaan 81 hehtaarin suojelualueen. Alueella esiintyy lukuisia vanhan metsän indikaattorilajeja, kääpiä ja lintuja.

Mahdollisimman suuret ja yhtenäiset suojelualueet turvaavat paremmin luonnon monimuotoisuutta pitkällä tähtäimellä. Suojelualueen laajennuspäätös olikin merkittävä voitto niin luonnolle, kuin Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistykselle ja liiton Pirkanmaan piirille, jotka ehdottivat uusia suojelualueita Siuroon jo vuonna 2015.

Yhdistysten suojeluesityksessä oli tuolloin kaupungin METSO-ohjelmaan kaavaileman kohteen ulkopuolelta useampia luontoarvokohteita: suojeluun ehdotettiin yhteensä noin 86 hehtaarin aluetta, joka kattaisi suuren osan Siuron metsien arvokkaista kohteista.

Siuron metsät olivat mukana myös koko maasta kootun sadan luontohelmikohteen joukossa vuonna 2007. Luonnonsuojeluliiton Sata luontohelmeä -kohteisiin valittiin vielä suojelemattomia, arvokkaita luontokohteita Suomen 100-vuotispäivän kunniaksi.

Nyt suojeltu alue on laajempi kuin kaupungin vuonna 2015 METSO-ohjelmaan kaavailema alue-esitys, joka tuolloin kuitenkin kaatui kaupunginhallituksessa. 

Suuri osa yhdistysten vuoden 2015 suojelualue-esityksestä on vielä suojelematta. Nokian kaupungin ympäristötoimi on kertonut tarkastelevansa mahdollisia lisäalueita myöhemmin omina päätöksinään. Suojellun alan laajeneminen edelleen on siten lähitulevaisuudessa mahdollista.

Ruutanan luonnonsuojelualueen laajeneminen 54 hehtaarilla on verraton voitto niin piirille ja Nokian yhdistykselle, kuin kaikille nokialaisille ja Siuron luonnolle! Suojelualue turvaa entistä paremmin metsäluonnon monimuotoisuutta ja antaa lajistolle suojaa muuttuvaa ilmastoa sekä elinympäristöjä pirstovaa maankäyttöä vastaan.

Yksi alue on nyt turvassa, mutta työ luonnon puolesta jatkuu.

SLL Nokian Kaija Helle on tyytyväinen, että Ruutanan suojelualuetta laajennettiin. Kuva: SLL Pirkanmaa

 

Teksti ja karttakuva: Jussi Syrjälä.
Avauskuva: Kaija Helle/SLL Nokia