Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys pyrkii edistämään kestävää kehitystä sekä luonnon- ja ympäristönsuojelua Raaseporissa.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan muun muassa:

  • tiedottamalla ajankohtaisista asioista (facebook: Raseborgs Natur rf / Raaseporin Luonto ry; instagram ja twitter: naturrf).
  • järjestämällä kokouksia, esityksiä, luontoretkiä ja talkoita.
  • herättämällä ja tukemalla kiinnostusta luontoa, maisemaa ja ympäristönhoitoa kohtaan.
  • pitämällä silmällä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa elinympäristöön.
  • tekemällä aloitteita, lausuntoja, huomautuksia tai valituksia luonnonsuojelu- tai ympäristökysymyksistä viranomaisille tai päättäville elimille.
  • tuomalla esille luonnon- ja ympäristönsuojelun tarpeellisuutta maanomistajille ja yhteiskuntasuunnittelijoille.
Raaseporin luonnon jäseneksi liityt automaattisesti liittyessäsi Suomen luonnonsuojeluliiton tai Natur och Miljö:n jäseneksi ja asuessasi Raaseporissa. Voit tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan myös, vaikka et olisi jäsen. Kaipaatko jotain aktiviteettiä, jossa voisimme olla mukana? Ota rohkeasti meihin yhteyttä joko facebookin kautta tai laita spostia raasepori(a)sll.fi.
Suomen luontoa parhaimmillaan
Kurjenjalka kuuluu Suomen alkuperäiskasveihin.

Sinun maisemasi – Ditt landskap 2021

Vieraslajihanke 2021