Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Rauman seudun yhdistys

Rauma
Navigaatio päälle/pois

RAUMAN PAIKALLISLUONTOA

Omenapuumaa

Omenapuumaa Raumalla on upea rannikon suojelukohde, jossa voit tutustua erityyppisiin lehtoihin, kangasmetsiin ja rantaniittyihin. Omenapuumaassa on lähes kaikkia lehtotyyppejä, myös Satakunnassa harvinaista jalopuulehtoa. Alueella on opastein varustettu luontopolku.

Rauman saaristo

Rauman saaristo on kokonaisuudessaan hieno retkikohde. Saaristossa liikkuvan tulee muistaa, että lintujen pesimäluodoille ei saa nousta keväällä ja alkukesällä, koska merilinnuston pesintä häiriintyy hyvin herkästi. Isot, metsäiset saaret sopivat monenlaiseen virkistyskäyttöön myös alkukesällä. Saaristossa on monenlaista luontoa. Uhanalaista lajistoa edustavat mm. toukkavaiheessa kiurunkannuksella elävä pikkuapolloperhonen ja hakamailla kasvava nummimatara. Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu on toteuttanut nummimataran elinympäristön hoitotyötä Rauman saaristossa.

 

Reksaari

Reksaari on hieno käyntikohde aivan Rauman rannikon tuntumassa. Reksaaressa on lehtoluontoa ja lehtoniittyä. Saaressa elää runsas linnusto ja lajistoon kuuluu uhanalainen pikkuapolloperhonen, jonka toukat elävät pystykiurunkannuksella (Corydalis solida).

 

Kylmäpihlaja

Kylmäpihlajan majakkasaari on hieno lintujen muutontarkkailupaikka syksyisin. Saarelle liikennöi kesäisin vesibussi, mutta luonnonystävän kannattaa mahdollisuuksien mukaan tutustua saareen myös turistisesongin ulkopuolella. Saarella pesii mm. melko suuri lapintiirayhdyskunta, haahkoja ja kahlaajia, joten liikkumista saarella on rajoitettu keväästä heinäkuun puoleen väliin saakka. Saarella on entisen luotsiaseman tiloissa toimiva hotelli ja ravintola.

Unajanlahti

Unajanlahti on matala lintulahti Raumalla. Unajanlahden alueen kasvillisuus ja linnusto on monipuolinen. Paikalla on lintutorni, josta etenkin muuttoaikana näkee runsaasti kahlaajia ja muuta vesilinnustoa. Ruovikoissa pesii viiksitimali ja ruskosuohaukka. Unajanlahdella on Rauman seudun luonnonystävien mökki Hylkkari.

Rihtniemi

Rihtniemi
Rihtniemi

Rihtniemen nokka Pyhärannassa on pitkälle Raumanmereen ulottuva niemenkärki. Rihtniemi on mainio retkikohde sille, joka nauttii avomeren katselemisesta, mutta ei omista venettä. Rihtniemessä on lintutorni, josta voi tarkkailla etenkin muuttavaa merilinnustoa. Alueella on myös vanhan metsän suojelualue ja keskiaikainen hautapaikka metsässä. Rihtniemen vanha kyläranta on viehättävä ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sopii sekin hyvin lintujen tarkkailuun.

 

Otajärvi

Otajärvi on lintujärvi, joka sijaitsee Rauman (Kodisjoki), Pyhärannan ja Laitilan alueella. Otajärvellä on lintutorni, lintulava ja luontotupa. Järvellä on runsas sorsalinnusto ja pikkulokkiyhdyskunta. Laajoissa ruovikoissa pesii kaulushaikara ja ruskosuohaukka.

Sammallahdenmäki

Sammallahdenmäki sijaitsee Lapin kunnassa. Se on pronssikautinen hautaröykkiöalue karussa kalliomaastossa. Sammallahdenmäki on UNESCO:n maailmanperintökohde. Alue rajoittuu Saarnijärveen, joka on suojeltu lintujärvi.

Kaunissaari

Kaunissaari on Eurajoen edustalla sijaitseva lehtosaari. Saaren lintu- ja kasvilajisto on monimuotoinen. Saarella on säilynyt luonnontilaista vanhaa metsää ja kallioniittyä. Kaunissaaressa on 1920-luvulle saakka ollut sahayhdyskunta, jonka jäänteitä on maastossa edelleen. Saaressa on jonkin verran painolastikasvillisuutta, harvinaisimpana lajina juovakannusruoho.

Tokinmaan metsä

Tokinmaan metsäalue Eurajoella on tutustumisen arvoinen kohde metsäretkeilystä kiinnostuneelle. Alueella on laaja metsiensuojelualue, jolla on tehty erilaisia metsäluonnon ennallistamiskokeiluja. Pinkjärven laavulla voit yöpyä ja Pinkjärvessä uida. Alueella on myös metsähallituksen omistama Saukonpirtti, jota voi vuokrata. Metsäalueella on hyvin merkitty retkeilyreitti.

Liiklankari

Liiklankari Eurajoen Olkiluodossa on Satakunnan suurin vanhojen metsien suojelualue, todellinen aarnimetsä. Alueen omistaa Metsähallitus. Liiklankariin saattaa lähitulevaisuudessa tulla liikkumisrajoituksia ydinvoimalalaitosalueen läheisyyden takia, mutta tällä hetkellä alueella saa retkeillä vapaasti.

Kalla

Kalla on Rauman ja Eurajoen ulkosaaristossa sijaitseva saari. Kalla on Rauman edustan parhaita lintusaaria, jossa pesii merilinnuista mm. lapasotka, ristisorsa, pilkkasiipi ja merihanhi. Kalla on muuttavien lintujen tärkeä levähdysalue, jossa havaitaan vuosittain myös harvinaisuuksia.
Merihanhi

Eurajoen peltoaukeat

Hankkilan, Verkkokarin ja Auvin pellot ja rantaniityt Eurajoella ovat keväisin lintuharrastajien suosiossa. Alueella levähtää samaan aikaan jopa satoja laulujoutsenia, meri- ja metsähanhia. Vuosittain parvissa havaitaan myös harvinaisuuksia. Alueella on tavattu mm. pikkujoutsenia sekä tundra-, lyhytnokka-, sepel- ja kiljuhanhia. Alue sopii hyvin myös pikkulintujen, petolintujen ja kahlaajien muuton tarkkailuun. Suurimmat pelloilla levähtävät suokukko- ja kapustarintaparvet ovat olleet monituhatpäisiä. Vuojoen kartano vanhoine kuusikujineen ja puistoineen on tutustumisen arvoinen kohde. Alueella retkeilevän on muistettava, että autoja ei saa jättää tien varteen tai peltojen silloille niin, että niistä on haittaa muulle liikenteelle tai peltotöille.

Kuvat: Vesa Ala-Hakula