Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Rauman seudun yhdistys

Rauma
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliitto Rauman seutu ry

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2021, joka on yhdistyksen 40. toimintavuosi.

YLEISTÄ

Yhdistyksen tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää elämäntapaa Raumalla ja Eurajoella. Toiminnan järjestämisestä vastaa 8-jäseninen hallitus kuudella varsinaisella ja kahdella varajäsenellä, jonka kokoukset ovat samalla usein myös kaikille jäsenille avoimia jäseniltoja. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Muita kokouksia ovat sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa pidettävät yleiset kokoukset. Hallituksen ja yhdistyksen toiminnassa otetaan huomioon vallitseva Covid-19 -tilanne.

TOIMINTA

Yhdistys osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton sekä sen Satakunnan piirin tapahtumiin ja hankkeisiin siinä määrin kuin se kulloinkin on mahdollista ja tarpeen. Yhdistys seuraa ennen kaikkea oman alueensa ympäristöä ja luontoa koskevia asioita ja päätöksentekoa ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden yhdistysten ja paikallisten järjestöjen kanssa. Jatkamme vuonna 2010 aloitettua METSO-neuvontaa sekä olemme aktiivisesti mukana Selkämeren kansallispuiston toiminnassa.

TOIMINTAMUODOT VUONNA 2021

 

jäsenhankinta hallitus

pönttöpaja hallitus

Nummimataran hoito Esa Hankonen

Metsien suojelu Ilona Hankonen, Esa Hankonen

Jälkiretki Esa Hankonen, Hannu Rantala

Pöllöretki hallitus / Rauman seudun lintuharrastajat

Lepakkoretki Aleksi Reini

Kevät- ja syysretket retkivastaava

Luonnonkukkien päivä retkivastaava

Suomen luonnon päivä retkivastaava

Ympäristöviikko hallitus / Eurajoen kirjasto /Rauman kirjasto

Liito-orava Esa Hankonen

Nuorten toiminta hallitus

Hiljan päivä hallitus

Kaavoitus toiminta-alueella hallitus

Asiapapereiden arkistointi hallitus

Selkämeren kansallispuisto Päivi Kuusisto ja Aleksi Reini

Satamalaajennus / rakennushankkeet hallitus

Paarlastikasvipuisto hallitus/Ilona Hankonen asiantuntijana/Rauman merimuseo

toimintaryhmä Aleksi Reini

kaupunkiviljely Noora Pohjola

 

YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa, jotka jakavat samoja arvoja ja tavoitteita. Vakiintuneita yhteistyötahoja ovat Rauman seudun lintuharrastajat, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Wihertoimi ja vanhuspalvelut sekä Selkämeren kansallispuiston ystävät ry (Raumanmeren väkeä), Rauman seudun työnhakijat ry, Rauman puutarhayhdistys ry, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry (EVSY) Pinkjärvi ry, Rauman merihistoriallinen seura, Rauman kaupunki, VS Ely-keskus, Rauman katulähetys, Eurajoen kunta ja Rauman seurakunta

 

AJANKOHTAISTA

Tärkeitä toimintakohteita vuonna 2021 ovat ilmastonmuutos, kiertotalous, kestävä elämäntapa ja jäsenhankinta sekä luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon Suomen luonnonsuojeluliiton vuositeeman.

 

METSIENSUOJELU

Yhdistys pyrkii edelleen toteuttamaan metsien monimuotoisuutta tukevaa toimintaa alueellaan sekä työskentelemään metsiensuojelun ja talousmetsien luontoarvojen edistämiseksi. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-neuvontaa jatketaan.

 

JÄSENET

Lähetämme tarvittaessa jäsenkirjeen, mutta tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni jäsen sähköpostin kautta. Jäsenistölle järjestämme retkiä ja muuta toimintaa, joka on avointa kaikille luonnosta kiinnostuneille. Lisäksi järjestämme tarvittaessa luentoja, kursseja tai muita tilaisuuksia ajankohtaisista ympäristö- ja luonnonsuojeluaiheista toiminta-alueellamme.

 

VARAINHANKINTA

Yhdistyksemme tulot koostuvat jäsenmaksuista sekä pönttöpajan tuotoista, Reksaaren nummimataraesiintymän hoidosta ja muista talkootöistä.

 

HANKETOIMINTA

Osallistumme SLL:n Satakunnan piirin hankkeisiin tarpeen mukaan. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, voimme toteuttaa erillisiä työvoimaa vaativia toimintamuotoja yleishyödyllisinä hankkeina, joihin haetaan esimerkiksi EU-rahoitusta.

 

TIEDOTUS

Tiedotamme yhdistystyksen Facebook- ja kotisivujen kautta sekä jäsenten sähköpostilistan kautta, Luonnonsuojelija-lehdessä sekä kaupunkilehti Raumalaisen ja tarvittaessa Sanomalehti Länsi-Suomen, Radio Ramonan ja Ylen Satakunnan radion kautta. Lisäksi tapahtumia ja retkiä voidaan mainostaa julkisilla ilmoitustauluilla.

 

Yhdistys pyrkii pitämään ajankohtaisia toimintamuotojaan esillä paikallisissa tiedotusvälineissä tarpeen mukaan. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, voimme myös osallistua yhdistyksen toimintakenttään kuuluvista asioista käytävään julkiseen keskusteluun hallituksen päätösten pohjalta. Tiedotuksesta vastaa hallitus sopimansa työnjaon mukaisesti niin, että päävastuu on puheenjohtajalla.

 

 

 

 

 

Toiminta

Säännöt

säännöt 1§ Nimi ja kotipaikka

Lue lisää