Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Sastamalan yhdistys

Sastamala
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksemme on rekisteröity 24.5.1974 ja yhdistyksemme tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta-alueellamme.

Vuoden 2021 lopussa yhdistyksellä oli jäseniä 115.

Yhdistyksen hallitus 2021

Puheenjohtaja Elena Sattilainen

Varapuheenjohtaja Matti Nummelin

Sihteeri Pauliina Salminen

Rahastonhoitaja Eveliina Asikainen

Marija Walldén

Kokoukset

Sastamalan ympäristöyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.3.21 Sastamalan opistolla, Onkiniemenkatu 1, 38200 Sastamala.

Vuosikokouksen jälkeen jäsenille on lähetetty jäsenkirje. Kutsuja tapahtumiin ja muuta tiedotusta on lähetetty sähköpostiin osoitteen ilmoittaneille jäsenille.

Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä kuukausittain etäyhteydellä.

Talous

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä.

Toiminta vuoden 2021 aikana

– Hallituksen jäsenet osallistuivat etäyhteydellä Vieraslajit-koulutukseen. Järj. SLL ja Marttaliitto.
– 27.5.21 Talkoot ketonukin kasvupaikalla Nuupala-Raivio-Liekorannan luonnonsuojelualueella yhdessä Sastamalan kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. Yhdistyksen jäseniä osallistui kolme.
– 28.4.21 Espanjansiruetanan kartoitusta ja torjuntaa koskevan kirjeen jako Marttilan alueelle kaupungin ympäristötoimen kanssa. Yhdistyksen jäseniä osallistui kolme.
– Järjestimme Vammalan torilla tietoiskun vieraslajeista Sastamalan asukkaille yhteistyössä kaupungin puutarhaosaston ja ympäristötoimen kanssa. Tietoa laitettiin myös netti- ja fb-sivuille.
– Kaupungin järjestämiin espanjansiruetanan keruutalkoisiin meiltä osallistui yksi jäsen.
– Kaksi yhdistyksen jäsentä osallistui perinnebiotoopin hoitoon Pyhän Marian kirkon niemellä Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hankkeessa.
– Pirkanmaan KoLu (Kotouttava luonnonhoitoa) -hankkeen järjestämään 7.9.2021 luonnonhoitoretkeen Kiimajärvellä osallistui yksi jäsen.
– Sastamalan yhdistyksen jäseniä osallistui kaksi 30.10.20 SLL Pirkanmaan piirin yhdistysaktiivien tapaamiseen Riuttaskorven kääpäretkellä.
– Yhdistyksen jäsen ilmoitti toukokuussa Jackon Finland Oy:n (ent. Thermisol) takana sijaitsevalla metsäalueella styroksin jätteistä ja vanhojen kuusien kannoista. Lähiympäristössä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ilmoitimme kaupungin ympäristövalvontaan. ELY-keskuksen ympäristösuojeluyksikkö suoritti alueella tarkastuksen 27.9. ja antoi ohjeet Jackonille alueen siivoamiseen.
Dragon Mining Oy Vammalan rikastamo, Sastamala: 3.11. 2021 Vaasaan hallinto-oikeuden viranomaiset suorittivat katselmuksen määräysten noudattamisesta koskien ympäristöluvan muutosta ja rikastushiekka-altaan aiheuttamaa sulfaatti- ja nikkelikuormitusta Kovero-ojaan. Katselmukseen osallistui  yhdistyksen varapuheenjohtaja. Suunniteltu tiedotustilaisuus aiheesta Sastamalan asukkaille peruuntui kiristyneiden koronarajoitusten takia. Tilaisuus toteutetaan keväällä 2022.

– Sastamalan asukkaat ilmoittivat hallituksen jäsenille luontohavaintoja ja ympäristöepäkohtia, joita pyrimme ratkaisemaan yhdessä. Toimenpiteitä vaatineita ilmoituksia tuli hoitoa tarvitsevista sekä kuolleista linnuista, tarpeettomista kaupungin alueen metsikön hakkuista ja ehdotuksia yhteistyöhön. Erityisesti ilahduttivat merikotka-, selkälokki- ja kalasääskihavainnot sekä hienot kuvat.

Hallitus esittää lämpimät kiitokset jäsenistölle.

Toiminta

Tapahtumia

Lue lisää

Toimintakertomus 2020

Yhdistyksemme on rekisteröity 24.5.1974 ja yhdistyksemme tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä…

Lue lisää

Toimintakertomus 2019

Yhdistyksemme on rekisteröity 24.5.1974 ja yhdistyksemme tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä…

Lue lisää

Toimintakertomus 2018

Yhdistyksemme on rekisteröity 24.5.1974 ja yhdistyksemme tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä…

Lue lisää

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016