Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Ramsinrannan kaavoittamisessa unohdetaan luontoarvot

Ramsinranta on hyvä esimerkki alueesta, jolla kaavoitusta edistetään ilman riittäviä luontoselvityksiä. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä teetettiin kyllä mm. puustokartoitus, mutta vanhan metsän luontoarvot jäivät kunnolla selvittämättä. Kuin tätä alleviivaten tuoreella maastokäynnillä kaavoitettava alue todettiin merkittäviltä osin erittäin uhanalaisen lahokaviosammaleen elinympäristöksi. Lahokaviosammal on lehtisammaliin kuuluva tiukasti suojeltu laji.

Kiinnitämme kannanotossamme huomiota myös siihen, että alue on keskeinen solmukohta ja oleellisen tärkeä osa yleiskaavakartan viheryhteyttä. Lue Helsyn koko kannanotto täältä

Lahokaviosammaleen kuvasi Olli Manninen.