Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kuntavaaliteesit pe­rään­kuu­lut­ta­vat tekoja ilmaston, luonto- ja viheralueiden sekä vuorovaikutuksen puolesta

TIEDOTE 28.5.2021

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on koonnut yhteen Helsingin ympäristön ja luonnon kannalta keskeisimmät teemat, joihin äänestäjät ja ehdokkaat voivat kuntavaaleissa vaikuttaa. Kahdeksalla kuntavaaliteesillään yhdistys haluaa kannustaa kaupungin tulevia päättäjiä muun muassa hiilibudjetin laadintaan, maaomaisuuden vastuulliseen käyttöön, viherkaavan valmisteluun, vesi- ja metsäluonnon suojeluun sekä vuorovaikutuksen lisäämiseen kaavoituksessa.

”Helsinki tarvitsee monen eurooppalaisen kaupungin tavoin hiilibudjetin, joka osoittaa, miten Helsinki toimii lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Helsingin pitäisi tavoitella muiden Pohjoismaiden pääkaupunkien ilmastopäästötasoa ja olla Kööpenhaminan tavoin hiilineutraali vuonna 2025”, vetoaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Antti Halkka

Ilmastotavoitteiden lisäksi äänestäjien ja ehdokkaiden olisi hyvä kiinnittää huomiota, kuinka kaupunki huolehtii metsistään, muista viheralueistaan sekä vesistöistään. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ehdottaa keinoiksi kansallisen kaupunkipuiston perustamista, uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelua, metsänhoidon toteuttamista hallitun hoitamattomuuden periaatteella sekä luonnonrantojen säilyttämistä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Lipponen tuo esiin myös uuden tavan huomioida luontoympäristöjä: ”Helsingin kannattaisi aloittaa uuden oikeusvaikutteisen viherkaavan valmistelu. Näin on esimerkiksi tehty jo Turussa. Viherkaava luo edellytyksiä kaupungin viherverkoston ja sen arvojen pysyvälle säilymiselle ja kehittämiselle kaavoituksessa.”

Viherkaavoilla, luonnonsuojeluohjelmilla ja muilla keinoilla ei saavuteta kunnollisia tuloksia, jos niitä ei toteuteta yhteistyössä kaupunkilaisten ja yhteisöjen kanssa.

”Kaupungin on tarjottava mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen riittävän aikaisessa vaiheessa, aidosti keskustellen. Ehdotamme, että vaalikauden alussa perustetaan työryhmä, jossa kaupungin ja yhteisöjen edustajat käyvät läpi vuorovaikutuksessa esiintyvät ongelmat ja esittävät ratkaisut niiden poistamiseksi”, kertoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Emilia Pippola.

Teesien lisäksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tulee julkaisemaan verkkosivuillaan niiden kuntavaaliehdokkaiden nimet, jotka ovat valmiita allekirjoittamaan yhdistyksen vaaliteesit.

Lue teesit kokonaisuudessaan täältä:

staging.sll.fi/helsinki/2021/05/26/helsingin-luonnonsuojeluyhdistyksen-kuntavaaliteesit/

Lisätietoja:

Antti Halkka, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja

antti.halkka(at)sll.fi / 040 7006582

Matti Lipponen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja

matti.lipponen(at)welho.com / 040 8248704

Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri

helsy(at)sll.fi / 050 3011633