Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Jollaksentie 64:n asemakaavan muutoksesta

Jollaksentie 64. Kuva: Katja Määttä

Lähetimme Helsingin kaupunginvaltuustolle 14.3.2022 kannanoton koskien Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muutosta:

Arvoisa kaupunginvaltuuston jäsen ja varajäsen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on seurannut Jollaksentie 64:n asemakaavan muutoksen suunnitteluprosessia. Asemakaavan muutos koskee lähivirkistysaluetta, joka sijaitsee Laajasalon Itä-Jollaksessa ja toteutuessaan mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksentien varrelle. Kaavaratkaisu on valtuuston kokouksen asialistalla keskiviikkona 16.3.2022 asiakohtana 13.

Jollaksentie 64:n tontti kuuluu niihin Tonttuvuoren säilyneisiin hienoihin arvometsiin, jotka tulisi kaikki suojella liittämällä metsät Itäniityn suojelualueeseen. Koko tontti on I-arvoluokan METSO-metsää. Alueelta havaitut luonnonsuojelullisesti arvokkaat indikaattorilajit, kermakääpä, ruunikääpä ja viinikääpä (2014, suojeluasiantuntija Keijo Savola), kertovat osaltaan metsän arvoista. Lisäksi tontti yhdistää Tonttuvuoren ja Karoliininvuoren METSO I-arvoluokan kalliometsiä. Kaikilla näillä metsillä on luontoarvojen lisäksi merkittäviä maisemallisia arvoja. Kaavoitusprosessin aikana olisi ollut syytä tehdä vähintäänkin kallio- ja kangasmetsäluontotyyppiselvitykset – nyt luontotyyppiselvitykset puuttuvat kokonaan.

Olemme jättäneet kaavaratkaisusta mielipiteen ja muistutuksen, joissa olemme kertoneet alueen luontoarvoista yksityiskohtaisemmin:

Tontti kuuluu biodiversiteetiltään rikkaan ja korkeuseroiltaan vaihtelevaan Itä-Jollaksen hienon saaristoluonnon ytimeen, joka on tähän asti säästynyt rakentamattomana. Alueeseen kuuluvat muun muassa Tonttuvuori, Karoliininvuori, Sateenvarjokallio, Saunalahden rantametsät ja Itäniitynniemi.

Nykypäivän näkökulmasta, jossa kaupunkiluontoa tarkastellaan lajikadon, ilmastonmuutoksen ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta, Itä-Jollaksen arvokkaan ja vielä parikymmentä vuotta sitten laajasti luonnontilaisen alueen kiihkeä kaavoittaminen on ollut tuhlailevaa ja luonnon merkitystä ymmärtämätöntä. Siksi jäljellä olevat luonnon arvokohteet tulee ehdottomasti säästää luontoalueina, mukaan lukien Jollaksentie 64:n tontti. Vetoamme teihin, että Jollaksentie 64:n tontin rakentamisesta luovutaan ja alue hankitaan kaupungille virkistysalueeksi.

Mikäli tontille jostain syystä päätetään rakentaa, rakentaminen tulisi rajata yhteen, nykyistä suunnitelmaa matalampaan ja rakennusalaltaan pienempään kerrostaloon Jollaksentien vieressä niin, että rakennuksen lyhyt sivu on Jollaksentien vieressä. Muu osa tontista jätetään luonnontilaan ja hankitaan kaupungille virkistysalueeksi.

Toivomme teidän kiinnittävän huomiota myös siihen, että koko asemakaava-alue sijaitsee raskaiden aseiden vuoden 2018 ympäristömeluselvityksessä 100–105 dB:n enimmäismelualueen sisällä ja kaava-alueen lounaisnurkka Santahaminan raskaiden aseiden meluvyöhykkeen sisällä.

Valtuuston kannattaa päätöstä tehdessään tutustua koko Itä-Jollaksen luontoarvoihin ja kaavoitustilanteeseen. Järjestämme mielellämme valtuustoretken alueelle.

Helsingissä 14.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry