Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kivikon he­li­kop­te­ri­ken­täs­tä

Lähetimme 14.6.2022 kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Kivikkoon suunnitteilla olevaa helikopterikenttää:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen

Huolemme Kivikon helikopterikentän asemakaavahankkeen käynnistämisestä on lisääntynyt, koska nyt näyttää siltä, että lautakunnalle tarjottu periaatepäätösehdotus ei huomioi aikaisemmin esille tuomiamme seikkoja. Asia on lautakunnan kokouksen esityslistalla tänään 14.6. (asiakohta 9).

Huolta aiheuttaa helikoptereiden melun aiheuttama häiriö asukkaille, ulkoilijoille ja luonnolle, etenkin linnuille. Droonien on todettu niin ikään häiritsevän muun muassa pesivää linnustoa. Nämä vaikutukset tulee tutkia tarkemmin ennen kuin päätetään asemakaavahankkeen käynnistämisestä Kivikkoon. Myös Rambollin kaupungille vuonna 2014 tekemä selvitys helikopterikentän sijoituksesta edellyttää tarkennettuja melulaskelmia, jos jatkosuunnittelua haluttaisiin tehdä (https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-34.pdf, s. 14–15) Laskelmat on hyvä tehdä tässä vaiheessa ennen kuin päätetään kalliin asemakaavahankkeen käynnistämisestä tai hylätään se.

Huolemme koskee myös tapaa, jolla kaupunki on edistänyt helikopterikenttähanketta. Alueen asukkaille, ulkoilijoille ja urheilijoille, joihin melu tulisi merkittävästi vaikuttamaan, ei ole kerrottu hankkeesta riittävästi eikä järjestetty asukastilaisuutta ja vuorovaikutusta. Toistamme vaatimuksemme, että osallisten on saatava tietoa, kysellä ja keskustella. Tämänkin on tapahduttava ennen periaatepäätöstä.

Tilanne nyt

Lautakunnan esityslistalla julkaistujen uusien selvitysten perusteella helikopterikenttää ollaan ajamassa Kivikkoon lentotoiminnan kehityksen ja kaupungin kilpailukyvyn takia. Ne nähdään yleisenä etuna. Mielestämme hanketta on kuitenkin viimeistään tässä vaiheessa tarkasteltava myös ympäristöoikeidenmukaisuuden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöongelmia on minimoitava ja eri asuinalueita on kohdeltava tasapuolisesti. Esimerkiksi liikennemelu tulee lisääntymään Kivikossa jo Lahdenväylän ja Porvoonväylän uusien kaistojen takia. Levennys syö samalla väylien varsilta suojametsää, jota on jo hiljattain kaadettu maamassojen kierrätyskentän takia.

Loputkin Lahdenväylän varren suojametsästä on kaavoitettu rakentamiseen. Fingridin maahan kaivettava sähkökaapeli puolestaan tuhoaa metsien luonto- ja virkistysarvoja. Maratontunneli, yleiskaavan mukaiset muutosalueet ja Jokeri2 lisäävät niin ikään huolta Kivikon luonto- ja virkistysalueiden kohtalosta. Tätä kaikkea ei voi enää perustella yleisellä edulla. Ympäristöongelmat koskettavat ennen muuta Kivikon asuinkortteleita ja Kontulaa, mutta myös koko Viikki-Kivikko -vihersormea.

Miten asiassa tulisi edetä?

Ehdotamme, että Kivikon edellä mainittua ympäristökuormaa tarkastellaan kokonaisuutena sen sijaan, että arvioidaan ainoastaan helikopterikentän vaikutuksia. Samoin on huomioitava haitat laajemmalla alueella.

Pyydämme siirtämään päätöksen tekemisen myöhemmäksi ja teettämään sitä ennen tarkempia melulaskelmia sekä huolehtimaan tiedon jakamisesta asukkaille ja ulkoilijoille. Samoin asukastilaisuus tulee järjestää. Vähintään toivomme päätöksen jättämistä pöydälle.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaksi edellistä kannanottoa Kivikon helikopterikentästä:
https://staging.sll.fi/helsinki/2022/04/26/kannanotto-helikopterikentan-sijoittamisesta-kivikkoon/
https://staging.sll.fi/helsinki/2022/05/03/kannanotto-helikopterikentan-sijoittaminen-kivikkoon/

Helsingissä 14.6.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry