Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Korpilahden yhdistys

Korpilahti
Navigaatio päälle/pois

Mawson Oy:n mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta ja Salolan tuu­li­voi­ma­la­hank­keen osallistumis- ja ar­vion­ti­suun­ni­tel­mas­ta annetut lausunnot

Jyväskylän Korpilahdella on Vespuolen alueella käynnissä kaksi samalle alueelle sijoittuvaa, alueen luontoarvoja uhkaavaa hanketta, Mawson Oy:n kultakaivos- ja Salolan tuulivoimahanke. Yhdistys on marraskuun aikana antanut näihin hankkeisiin liittyvät lausunnot.

Mawsonin malminetsintälupahakemuksesta Vatsa-nimiselle alueella lausuttiin TUKESille ja Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle.

Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys tulee seuraamaan hankkeiden etenemistä aktiivisesti myös jatkossa.