Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Korpilahden yhdistys

Korpilahti
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle 22.11.2020  Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetty lausunto

Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys ry esittää Jyväskylän kaupungin alueelle suunnitellun Salolan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma) johdosta seuraavan:

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin kirjatut suunnitelmat hankkeen ympäristövaikutusten (YVA-suunnitelma) kartoittamiseksi ovat yhdistyksen käsityksen mukaan pääsääntöisesti riittävät. Hakemusasiakirjasta ei kuitenkaan selviä esimerkiksi kasvillisuuden osalta, onnistuivatko kesällä 2020 tehdyt tutkimukset suunnitellulla tavalla.

Toteutuessaan hanke vaikuttaisi monin tavoin kielteisesti laajuudeltaan erilaisten alueiden luonto- ja kulttuuriarvoihin. Vakavina haittoina jo tässä vaiheessa on yksilöitävissä seuraavat:

  • Hanke sijoittuisi Leivonmäen kansallispuiston sekä Natura 2000- alueiden (Vaarunvuoret, Putkilahti) sekä muiden maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien, lausunnolla olevassa asiakirjassa mainittujen kohteiden läheisyyteen. Toteutuessaan hanke johtaisi ekologisten yhdyskäytävien pirstoutumiseen eriasteisten suojelukohteiden välillä;
  • Hiljaisen alueen menettäminen alueelle rakennettavien tuulivoimaloiden ja niiden edellyttämän infrastruktuurin vuoksi;
  • Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet rajoittuisivat oleellisesti ja mm. alueen halki kulkevan vaellusreitin kehittämisedellytykset heikkenisivät.

Yksityiskohtaisemman lausunnon yhdistys antaa asian käsittelyn myöhemmässä vaiheessa.

Korpilahdella 22.11.2020, Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys ry

Korpilahden luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa

Vuoden 1975 maaliskuussa perustetulla yhdistyksellä on jäseniä lähes kaksinkertaisesti yli Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallisen keskiarvon.…

Lue lisää

Lausunto Mawson Oy:n malminetsintäluvan hylkäämiseksi

TUKESille 22.11.2020 jätetty lausunto Mawson Oy:n malminetsintäluvan hylkäämiseksi Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys ry esittää, että …

Lue lisää